Кегейли районы ҳәкимине орынбасар тайынланды

04.11.2021 14:13:09 178 Баспаға шығарыў

Бүгин район ҳәкимлигиниң мәжлислер залында жыйналыс болып өтти. Онда Кегейли районы ҳәкиминиң финанс-экономика ҳәм камбағаллықты қысқартыў мәселелери бойынша биринши орынбасары-экономикалық раўажландырыў ҳәм камбағаллықты қысқартыў бөлими баслығы лаўазымына Ниязов Махсетбай Гүлимбетович тайынланды.

Кегейли районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети

04.11.2021 14:13:09 179