Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2021-жыл 28-январдағы «Халықтың азық-аўқат ѳнимлерине болған талабын қанаатландырыў мақсетинде тийкарғы ҳәм тәкрарый майданларда салы жетистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы 18-санлы қарары ҳаққында

06.02.2021 11:40:44 200 Баспаға шығарыў

Салы сортларын аймақлардың топрақ-ықлым шараятын есапқа алған ҳалда ақылға муўапық жайластырыў, белгиленген мүддетлерде егиў ҳәм тәрбиялаў, материаллық-техникалық ресурсларды ѳз ўақтында жеткерип бериў ҳәм ишки базарды сыпатлы ҳәм арзан гүриш ѳнимлери менен кепилли тәмийинлеў, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 18-санлы қарарының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Кегейли районы ҳәкими

ШЕШИМ ЕТЕДИ:

 

  1. Қарақалпақстан Республикасы Аўыл хожалығы министрлигиниң 2021-жыл 28-январдағы 01/013-172-санлы хаты ҳәм район ҳәкимлериниң салы жетистириў нәтийжелилигин асырыў мақсетинде 2021-жылда тийкарғы ҳәм ғәлледен босайтуғын майданларда салы егиў ҳаққындағы усыныслар қосымшаға тийкар тастыйықланғанлығы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  2. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң қарары

менен:

-Аўыл хожалық министрлиги (А.Якубов), Суў хожалығы министрлиги (Ж.Узақов) район ҳәкимлери менен биргеликте үш күн мүдетте 2021-жылда салы егилетуғын майданларды фермер хожалықлары кесиминде суў менен кепилли тәмийинленген  майданларға  жайластырыў тапсырылғанлығы;

-Аўыл хожалық министирлиги (А.Якубов) бир ҳәпте мүддете салы жетистириў ушын талап етилетуғын минерал туқым, жанылғы-майлаў материаллары, туқымлықлар муғдары ҳәм талап етилетуғын қаржылардың есап-китабының ислеп шығылыўы;

“Қарақалпақстан агрохимияқорғаў” АЖ (Ж.Балтабаев) 2021-жылда салы егилетуғын майданларға талап етилетуғын минерал тѳгинлерди ашық биржа саўдалары арқалы орынларға жеткерип берилиўин шѳлкемлестирилиўи;

“Тахиатош нефт базаси” ЖШЖ (Е.Абдимуратов) 2021-жылда салы ҳәм жетистириў ушын талап етилетуғын жанылғы-майлаў материалларын 100 пайыз алдыннан тѳлеў тийкарында саўлеленген нарықларды фермер хожалықларына белгиленген тәртипте шәртнама тийкарында жеткерип бериў тапсырылғанлығы;

Аўыл хожалығы министрлиги (А.Якубов) Өзбекстан аўыл хожалық илимий-ислеп шығарыў орайының Қарақалпақстан Республикасы бѳлими (С.Шамшетов) менен биргеликте:

-салыны жоқары технологиялар тийкарында егиў ҳәм тәрбиялаў бойынша усынысларды ислеп шығыў, салы жетистириўши фермер хожалықларына жеткериў ҳәм салы егилген майданларда агротехникалык илажларды усыныслар тийкарында әмелге асырылыўын шѳлкемлестириўде әмелий жәрдем кѳрсетиў;

фермер хожалықларында салы кеселликлери ҳәм зыянкес жәнликлерге қарсы гүресиў бойынша  кѳргизбели оқыў-семинарлар шѳлкемлестирилиўи;

Өзбекистан Респкубликасы Министирлер Кеңеси жанындағы агросанаат комплекс үстинен қадағалаў инспекциясының Карақалпақстан Республикасы Басқармасы (А.Юлдашев) салының ѳз ўақтында егилиўи, минерал тѳгин ҳәм жанылғы-майлаў материалларын белгиленген тәртипте ѳз ўақтында жеткерилип бериўин қадағалаўға алынып барылыўы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3 Район ҳәкиминиң орынбасары (Қ.Есенбеков), районлық Аўыл хожалық бѳлими (А.Юсупов), районлық Ирригация бѳлими (Қ.Примбетов) менен биргеликте үш күн мүддете 2021-жылда салы егилетуғын майданларды фермер хожалықлары кесиминде суў менен кепилли тәмийинленген  майданларға  жайластырыў тапсырылсын.

  1. Район ҳәкиминиң орынбасары (Қ.Есенбеков), районлық Аўыл хожалық бѳлими (А.Юсупов) бир ҳәпте мүддете салы жетистириў ушын талап етилетуғын минерал туқым, жанылғы-майлаў материаллары, туқымлықлар муғдары ҳәм талап етилетуғын қаржылардың есап-китабын ислеп шықсын.

5.“Қарақалпақстан агрохимияқорғаў”АЖ район филиалы (Р.Ережепов) 2021-жылда салы егилетуғын майданларға талап етилетуғын минерал тѳгинлерди ашық биржа саўдалары арқалы орынларға жеткерип берилиўин шѳлкемлестирсин.

“Тахиатош нефт базаси” ЖШЖ район филиалы (К.Юсупов) 2021-жылда салы ҳәм жетистириў ушын талап етилетуын жанылғы-майлаў материалларын 100 пайыз алдыннан тѳлеў тийкарында сәўлеленген нарықларды фермер хожалықларына белгиленген тәртипте шәртнама тийкарында жеткерип бериў тапсырылсын.

  1. Район ҳәкиминиң орынбасары (Қ.Есенбеков), районлық Аўыл хожалық бѳлими (А.Юсупов) менен биргеликте:

-салыны жоқары технологиялар тийкарында егиў ҳәм тәрбиялаў бойынша усынысларды ислеп шығыў, шалы жетистириўши фермер хожалықларына жеткериў ҳәм салы егилген майданларда агротехник илажларды усыныслар тийкарында әмелге асырылыўын шѳлкемлестириўде әмелий жәрдем кѳрсетиў;

фермер хожалықларында салы кеселликлери ҳәм зыянкес жәнликлерге қарсы гүресиў бойынша  кѳргизбели оқыў-семинарлар шѳлкемлестирилсин.

  1. Өзбекстан Республикасы Министирлер Кеңеси жанындағы агросанаат комплекси үстинен қадағалаў инспекциясының Карақалпақстан Республикасы Кегейли районлық бѳлими (Б.Қайыпназаров) салының ѳз ўақтында егилиўи, минерал тѳгин ҳәм жанылғы-майлаў материалларын белгиленген тәртипте ѳз ўақтында жеткерилип берилиўин қадағалаўға алсын.
  2. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасары Қ.Есенбековқа жүклетилсин.

 

 

 

     Кегейли районы ҳәким:                              Д.Утемуратов

06.02.2021 11:40:44 201