Тутыныўшылар китапханасы имаратын тиклеў ушын районымыздың қайсы орынынан жер ажыратылып берилилетуғыны мәлим етилди.

17.04.2021 09:24:41 438 Баспаға шығарыў

Кегейли районы аймағынан “Тутыныўшылар үйи” ҳәм  “Тутыныўшылар китапханасы”ның имараты салыныўы режелестирилген еди. Бул имарат Кегейли районы Мәденият МПЖ Кегейли гүзары көшеси бойына қурылып, оның биринши қабаты тутыныўшылар китапханасы екинши қабаты тутыныўшылар үйи етип белигениўи мәлим етилди.

 

Кегейли районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети

17.04.2021 09:24:41 439