Райондағы географиялық объектлерге атама бериў ҳәм олардың атамаларын өзгертиў мәселелери ҳаққында

12.12.2020 14:30:20 996 Баспаға шығарыў

2020-жыл 11-декабрь                                                                                                   №59/16                                                              

Өзбекстан Республикасының “Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының 10-статьясына (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й, 41-сон, 448-модда) тийкарланып, нызам талапларына жуўап бермейтуғын географиялық объектлердиң атамаларын өзгертиў мақсетинде

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

  1. Жергиликли халықтың тарийхый, миллий, этникалық, географиялық, тилине байланыслы ҳәм басқа да өзгешеликлерин есапқа алған ҳалда көрип шығылып, Өзбекстан Республикасы “Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының 4-статьясы талапларына жуўап бермейтуғын көшелердиң атамаларын өзгертиў бойынша Кегейли районы ҳәкиминиң жаслар сиясаты, социаллық раўажландырыў ҳәм руўхый-ағартыўшылық мәселелери бойынша орынбасары Бекимбетов Қуўатбай Бердимамбетович усынысы мақуллансын.
  2. Район ҳәкими тәрепинен усынылған «Район аймағындағы мәкан пуқаралар жыйынының өзгеретуғын атамасы» 1-қосымшаға муўапық;

– Район аймағындағы қайтадан хатлаўдан өткерилген көшелер атамалары ҳәм өзгериўи тийис болған көшелер атамалары 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

  1. Районлық Статистика бөлими (М.Бекмуратов)не усы шешимниң қосымшаға муўапық атамалары өзгертилетуғын географиялық объектлерди қайта дизимнен өткериў ўазыйпасы жүкленсин.
  2. Районлық Ишки ислер бөлиминиң баслығы (И.Салиев)на атамалары өзгерген орынлардағы халықтың паспортларына тийисли өзгертиўлерди киргизиў ўазыйпасы жүкленсин.
  3. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң социаллық-мәдений тараўды раўажландырыў, шаңарақ,
    ҳаял-қызлар ҳәм жаслар мәселелери бойынша турақлы комиссиясына жүкленсин.
  4. «Кегейли турмысы» газетасы (Е.Мухамбетов)на ҳәм район ҳәкимлигиниң мәлимлеме хызмети (Т.Мухиятдинова)не:

усы шешимди «Кегейли турмысы» газетасында жәриялаў ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтына жайластырыў тапсырылсын.

7. Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

Халық депутатлары Кегейли
районлық Кеңесиниң баслығы                                                                                                                 М.Абдиров

 

 

Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң 2020-жыл
11 – декабрь күнги
59/16-санлы шешимине
1-қосымша

 

Район аймағындағы мәкан пуқаралар жыйынының өзгеретуғын атамасы 

Әмелдеги атамасы Географиялық объекттиң түрлери Өзгеретуғын атамасы
1 «Алтын тала» МПЖ Мәкан пуқаралар жыйыны «Халқабад» МПЖ

Халық депутатлары
Кегейли районлық Кеңесиниң
2020-жыл 11-декабрь күнги
59/16-санлы шешимине
2-қосымша

 

Район аймағындағы қайтадан хатлаўдан өткерилген ҳәм өзгериўи тийис болған көшелердиң атамалары

Аймақлық жайласыў орны География-лық объекттиң түри Географиялық объектлердиң тарийхый атамасы Географиялық объектлердиң өзгертилген атамалары Географиялық объекттиң хатлаўдан өткерилгеннен кейинги атамалары
1. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Шаниязов Дийқанабад Дийқанабад
2. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Шаниязов Жас әўлад Жас әўлад
3. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Айданиязов Белсенди Белсенди
4. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Шаниязов Абат ел Абат ел
5. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Шаниязов Шәмензар Шәмензар
6. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Шаниязов Берекет Берекет
7. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Шаниязов Қумар ана Қумар ана
8. Жылўан жап МПЖ көше Д.Ожыраев Айдос бий Айдос бий
9. Жылўан жап МПЖ көше Н.Алимбаев Пахтаабад Пахтаабад
10. Жылўан жап МПЖ көше Б.Жалимбетов Жулдыз Жулдыз
11. Жылўан жап МПЖ көше С.Панаев Нурлы қуяш Нурлы қуяш
12. Жылўан жап МПЖ көше К.Абдизайтов Таза тал ап Таза талап
13. Жылўан жап МПЖ көше Б.Байменшеев Жаслар Жаслар
14. Жылўан жап МПЖ көше Нажим Даўқараев Алланияз Өтениязов Алланияз Өтениязов
15. Жылўан жап МПЖ көше Т.Менлимуратов Устаз Зәбердес
16. Жылўан жап МПЖ көше Сейтнияз уста Тасқын Тасқын
17. Жылўан жап МПЖ көше Сейтнияз уста Дослық гузары Дослық гүзары
18. Жылўан жап МПЖ көше Сейтнияз уста Қырык қыз Қырык қыз
19. Жылўан жап МПЖ көше Х.Бекназаров Байтерек Байтерек
20. Жылўан жап МПЖ көше А.Мамбетназаров Ерназар алакөз Ерназар алакөз
21. Жылўан жап МПЖ көше А.Мамбетназаров Қутлы қоныс Қутлы қоныс
22. Жылўан жап МПЖ. көше А.Мамбетназаров Парахатшылық Парахатшылық
23. Жылўан жап МПЖ көше Т.Кийлибаев Ғәллекеш Ғәллекеш
24. Жылўан жап МПЖ көше Ж.Тсметов Шадлық Шадлық
25. Жылўан жап МПЖ көше К.Мамбетов Тилеклес Тилеклес
26. Жылўан жап МПЖ көше Қарақалпақстан Қарақалпақстан Қарақалпақстан
27. Жылўан жап МПЖ көше Қарақалпақстан Мийўалы Мийўалы
28. Абат мәкан МПЖ көше И.Аметов Жипек жолы Жипек жолы
29. Абат мәкан МПЖ көше Әмиўдәрья Әмиўдәрья Әмиў толқыны
30. Абат мәкан МПЖ көше Ж.Калбаев Баркамал әўлад Баркамал әўлад
31. Абат мәкан МПЖ көше Н.Туктикараев Қарлығаш Қарлығаш
32. Абат мәкан МПЖ көше Бирлик Бирликли көше Бирликли көше
33. Абат мәкан МПЖ көше О.Дилманов Әдиллик Әдиллик
34. Абат мәкан МПЖ көше  Жақабай палўан Жақабай палўан Жақабай палўан
35. Абат мәкан МПЖ көше Е.Панаев Келешек ҳаўазы Келешек ҳаўазы
36. Абат мәкан МПЖ көше Матеке Жуманазаров Матеке Жуманазаров Атабий
37. Абат мәкан МПЖ көше О.Шаниязов Тынышлық Тынышлық
38. Абат мәкан МПЖ көше М.Жуманазаров 2 Қарақалпақстан жаслары Қарақалпақстан  жаслары
39. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров 1 Жаңа мәкан Жаңа мәкан
40. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров 2 Ата мәкан Ата мәкан
41. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров 3 Гүлли бағ Гүлли бағ
42. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров 4 Ақтерек Ақтерек
43. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров 5 Туңғыш қоныс Туңғыш қоныс
44. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров 6 Таза елат Таза елат
45. Абат мәкан МПЖ көше Б.Айназаров Нураныйлар Нураныйлар
46. Абат мәкан МПЖ көше Т.Сейтов 2 Халықлар дослығы Халықлар дослығы
47. Абат мәкан МПЖ көше Беруний Беруний Беруний
48. Абат мәкан МПЖ көше Жамбыл Жамбыл Мәжнүнтал
49. Абат мәкан МПЖ көше К.Сабуров Бағдәўлет Бағдәўлет
50. Абат мәкан МПЖ көше Әжинияз Әжинияз Әжинияз
51. Абат мәкан МПЖ көше О.Байжанов Жаңадәрья Жаңадәрья
52. Абат мәкан МПЖ көше М.Рисмамбетов 1 Абат-мәкан Абат-мәкан
53. Абат мәкан МПЖ көше М.Рисмамбетов 2 Пахтакеш Жаңаабад
54. Нурлы бостан МПЖ көше Ж.Мирзатаев Саламатлық Саламатлық
55. Нурлы бостан МПЖ көше Н.Шакимов Нәўбәҳәр Нәўбәҳәр
56. Нурлы бостан МПЖ көше Ж.Ишманов Таң жулдызы Таң жулдызы
57. Нурлы бостан МПЖ көше У.Жаулыбаев Устазлар Бостанлық
58. Нурлы бостан МПЖ көше А.Пирназаров Нурлы гүзар Нурлы гүзар
59. Нурлы бостан МПЖ көше С.Нуримбетов Садық шайыр Садық шайыр
60. Нурлы бостан МПЖ көше Т.Қанназаров Бағлы ел Бағлы ел
61. Нурлы бостан МПЖ көше А.Арзимов Шыпакер Шыпакер
62. Нурлы бостан МПЖ көше Улуғбек Улуғбек Улуғбек
63. Нурлы бостан МПЖ көше Б.Сапарова Туўры жол Туўры жол
64. Нурлы бостан МПЖ көше Мустақылық Абат мәкан Абат бостан
65. Нурлы бостан МПЖ көше К.Айжигитов Тумарис Тумарис
66. Нурлы бостан МПЖ көше Жаңабай палуан Жаңа әсир Жаңа әсир
67. Нурлы бостан МПЖ көше Е.Бердимбетов Жаңа ел Жаңа ел
68. Нурлы бостан МПЖ көше С.Досымбетов Пәрўаз Пәрўаз
69. Нурлы бостан МПЖ көше Т.Науризбаев Күншығар Үмит нуры
70. Нурлы бостан МПЖ көше Е.Далиев Келешек Келешек
71. Нурлы бостан МПЖ көше Ғәрезсизлик Ғәрезсизлик Ғәрезсизлик
72. Нурлы бостан МПЖ көше И.Абдижалиев Арзыў Олимпия
73. Мәденият МПЖ көше Ш.Еримбетов Алмазар Алмазар
74. Мәденият МПЖ көше Жийен жыраў Жийен жыраў Жийен жыраў
75. Мәденият МПЖ көше А.Сапаров Еркин Қарақалпақстан Еркин  Қарақалпақстан
76. Мәденият МПЖ көше Ф.Хужаев Сапалақ палўан Сапалақ палўан
77. Мәденият МПЖ көше Ж.Юсупов Жақсы нийет Бахытлы
78. Мзденият МПЖ көше Е.Еримбетов Әмиў таңы Әмиў таңы
79. Мәденият МПЖ көше К.Кулимов Гүлбәҳәр Гүлбәҳәр
80. Мзденият МПЖ көше С.Саршаев Шамшырақ Шамшырақ
81. Мәденият МПЖ көше Е.Хожанов Ҳүрлиман Ҳүрлиман
82. Мәденият МПЖ көше Наўрыз Наўрыз Наўрыз
83. Мәденият МПЖ көше У.Жолымбетов Есжан бақсы Есжан бақсы
84. Мәденият МПЖ көше У.Альжанов Нәўпир Нәўпир
85. Мәденият МПЖ көше Ж.Мирзаев Самарқанд Самарқанд
86. Мәденият МПЖ көше Ж.Кайпбергенов Төлепберген Қайыпбергенов Төлепберген Қайыпбергенов
87. Мәденият МПЖ көше Ж.Кайпбергенов 1 Едиге батыр Алтын мийрас
88. Мәденият МПЖ көше Ж.Кайпбергенов 2 Беглер беги Беглер беги
89. Мәденият МПЖ көше Бердақ Бердақ шайыр Ығбал
90. Мәденият МПЖ көше Дослық Түркистан Түркистан
91. Мәденият МПЖ көше Күнхожа Күнхожа Күнхожа
92. Мәденият МПЖ көше Жаңа қоныс Жаңа қоныс Жаңа қоныс
93. Мәденият МПЖ көше А.Шамуратов Ибрайым Юсупов Ибрайым Юсупов
94. Мәденият МПЖ көше Д.Киркабакова Шынар Шынар
95. Қуяшлы МПЖ көше С.Отениязов Нөкис Нөкис
96. Қуяшлы МПЖ көше Х.Бекмуратов Қаратал Қаратал
97. Қуяшлы МПЖ көше Х.Ниетуллаев Алпамыс Алпамыс
98. Қуяшлы МПЖ көше А.Ибнаминов Арал Арал
99. Қуяшлы МПЖ көше К.Шамуратов Қуўаныш Қуўаныш
100. Қуяшлы МПЖ көше Ж.Есболов Тентек жап Тентек жап
101. Қуяшлы МПЖ көше П.Хакимов Едиге Едиге
102. Қуяшлы МПЖ көше Ж.Сапашев Наўайы Наўайы
103. Қуяшлы МПЖ көше И.Нуржанов Миймандос Миймандос
104. Қуяшлы Ml 1Ж көше Р.Абдигамов Бозкөл Бозкөл
105. Қуяшлы МПЖ көше С.Сапаров Әмиўдәрья Әмиўдәрья
106. Қуяшлы МПЖ көше К.Нагимов Қумшүнгил Қумшүнгил
107. Қуяшлы МПЖ көше  Атамасыз Өзбекстан Өзбекстан
108. Қуяшлы МПЖ көше М.Арзиханов Жийен жыраў Наўқыран
109. Қуяшлы МПЖ көше  Атамасыз Әмир Темур Әмир Темур
110. Алтын тала МПЖ көше С.Аллаяров Хан мақсым Ханмақсым
111. Алтын тала МПЖ көше М.Жуманазаров Таң нуры Таң нуры
112. Алтын тала МПЖ көше И.Арзиев Қоблан Қоблан
113. Алтын тала МПЖ көше Жаслық Жаслық Жаслық
114. Алтын тала МПЖ көше Н.Турсынбеков Бағлы бостан Бағлы бостан
115. Алтын тала МПЖ – көше С.Ауезов Ақ алтын Ақ алтын
116. Алтын тала МПЖ көше Бағлы Бағлы Бағлы
117. Алтын тала МПЖ көше Б.Қазақбаев Гүлзар Гүлзар
118. Алтын тала МПЖ көше Жеткиншек Жеткиншек Жеткиншек
119. Алтын тала МПЖ көше Т.Жумабаев Алакөз Алтын тала
120. Алтын тала МПЖ көше С.Хожаниязов Гүлдәсте Гүлдәсте
121. Алтын тала МПЖ көше Жеткиншек 1 Мийўели Мийўели
122. Алтын тала МПЖ көше Жеткиншек 2 Бийлер Бийлер
123. Алтын тала МПЖ көше Жеткиншек 3 Аязий Аязий
124. Алтын тала МПЖ көше Жеткиншек 4 Зийўар Ағабий
125. Гүжим терек МПЖ көше У.Жаксымуратов Шыпшарық Шыпшарық
126. Гүжим терек МПЖ көше Ж.Мадияров Алтын дияр Алтын дияр
127. Гүжим терек МПЖ көше Дослық Дослық Дослық
128. Гүжим терек МПЖ көше А.Шамуратов Шығыс таңы Шығыс таңы
129. Гүжим терек МПЖ көше Ажинияз Тамыршы Зийўар
130. Гүжим терек МПЖ көше С.Нуримбетов Пиллекеш Пиллекеш
131. Гүжим терек МПЖ көше Ж.Аллеков Мектеп жолы Мектеп жолы
132. Гүжим терек МПЖ көше Х.Бекбаулиев Бегис батыр Бегис батыр
133. Гүжим терек МПЖ көше Гулбағ Гүлбағ Гүлбағ
134. Г ужим терек МПЖ көше Жамбул Уллы мәкан Уллы мәкан
135. Гүжим терек МПЖ көше Ғәрезсизлик Айдын гүзар Айдын гүзар
136. Гүжим терек МПЖ көше Маманбий Маманбий Маманбий
137. Гүжим терек МПЖ көше Гүлистан Гүлистан Гүлистан
138. Гүжим терек МПЖ көше Атамасыз Гүжим терек Гүжим терек
139. Гүжим терек МПЖ көше Атамасыз Шымбай жол Шымбай жол
140. Г ужим терек МПЖ көше Атамасыз Айдын жол . Айдын жол
141. Г ужим терек МПЖ көше Атамасыз Мәртебели Мәртебели
142. Бахытлы МПЖ көше Қумөзек Қумөзек Қумөзек
143. Бахытлы МПЖ көше Ж.Жалиев Табыскер Табыскер
144. Бахытлы МПЖ көше А.Шаженов Жаслар ҳаўазы Жаслар ҳаўазы
145. Бахытлы МПЖ көше Ж.Бекмуратов Туран Туран
146. Бахытлы МПЖ көше Х.Ханназаров Қурылысшы Қурылысшы
147. Бахытлы МПЖ көше О.Расбергенов Үстирт Үстирт
148. Бахытлы МПЖ көше Б.Бекмуратов Дәрбент Дәрбент
149. Бахытлы МПЖ көше М.Тажимуратов Күн шығыс Күн шығыс
150. Бахытлы МПЖ көше П.Юсупов Бахытлы мәкан Бахытлы мәкан
151. Бахытлы МПЖ көше А.Ибадуллаев Өрнек Өрнек
152. Бахытлы МПЖ көше П.Юсупов Бағманлар Бағманлар
153. Бахытлы МПЖ көше Қ.Қурбаназаров Шадлы Шадлы
154. Бахытлы МПЖ көше Қ.Курбаназаров Газли Газли
155. Бахытлы МПЖ Көше Қ.Қурбаназаров Қыпшақ Қыпшақ
156. Бахытлы МПЖ көше Муса Жалил Муса Жалил Мәрдана
157. Бахытлы МПЖ көше А.Бекназаров Қызыл қум Қызыл қум
158. Бахытлы МПЖ көше Б.Ешмуратов Жайҳун Жайҳун
159. Бахытлы МПЖ көше Б.Ешмуратов Камолат Камолат
160. Бахытлы МПЖ көше Б.Ешмуратов Көк өзек Көк өзек
161. Бахытлы МПЖ көше Б.Ешмуратов Алтын мәкан Алтын мәкан
162. Бахытлы МПЖ көше Л.Жолдасов Нурлы Халқабад Нурлы Халқабад
163. Бахытлы МПЖ көше Л.Жолдасов Шаңарақ Шаңарақ
164. Бахытлы МПЖ көше Л.Жолдасов Нурлы жол Нурлы жол
165. Бахытлы МПЖ көше Әмир Темур Темир жол Әмир Темур
166. Бахытлы МПЖ көше Қум өзек Тентек өзек Тентек өзек
167. Бахытлы МПЖ көше А.Ибнаминов Сайҳун Сайҳун
168. Бахытлы МПЖ көше Ш.Токсейтов Ақ жол Нурлы жол
169. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Ақ нийет Ақ нийет
170. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Көклемзар Көклемзар
171. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Уллы жол Уллы жол
172. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Yш бас маңғыт Yш бас маңғыт
173. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Қосар Қосар
174. Акгуба АПЖ көше Бағман аўыл Өтеген аўыл Өтеген аўыл
175. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Тарақлы Тарақлы
176. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Мийўазар Мийўазар
177. Ақтуба АПЖ көше Бағман аўыл Академик Уллы мақсет
178. Ақтуба АПЖ көше Тамғали Әсир келешеги Әсир келешеги
179. Ақтуба АПЖ көше Тамгали Устаз жол Устаз жол
180. Ақтуба АПЖ көше Қарасыйрақ Есебий Есебий
181. Ақтуба АПЖ көше Қарасыйрақ Сапақум Сапақум
182. Ақтуба АПЖ көше Қарасыйрақ Гүлленген елат Гүлленген елат
183. Ақтуба АПЖ көше Қарасыйрақ Сарханбий Сарханбий
184. Ақтуба АПЖ көше Тамғали Нурлы келешек Нурлы келешек
185. Ақтуба АПЖ көше Тамғали Саялы бостан Саялы бостан
186. Ақтуба АПЖ көше Тамғали Айдын келешек Айдын келешек
187. Ақтуба АПЖ көше Тамғали Нәўше Нәўше
188. Ақтуба АПЖ көше Аяқшы аўыл Алты там Алты там
189. Ақтуба АПЖ көше Жаманша Тағасай Тағасай
190. Ақтуба АПЖ көше Айназарбаба аўылы Ақтуба гүзары Ақтуба гүзары
191. Ақтуба АПЖ көше Айназарбаба аўылы Үлги жойбар Үлгили аўыл
192. Ақтуба АПЖ көше Жаманша Қатаған Қатаған
193. Ақтуба АПЖ көше Ақтуба Жанлық маңғыт Жанлық маңғыт
194. Ақтуба АПЖ көше Карасыйрак Өз-ара бирлик Өз-ара бирлик
195. Ақтуба АПЖ көше Аяқшы аўыл Аяқшы Аяқшы
196. Ақтуба АПЖ көше Таракли Марем көл Марем көл
197. Ақтуба АПЖ көше Тамгали Дийқан ата Дийқан ата
198. Ақтуба  АПЖ көше Уштам Абил бағ Абил бағ
199. Жаңабазар АПЖ көше Кенегес Дәрбент жол Дәрбент жол
200. Жаңабазар АПЖ көше Кенегес Абат мәҳәлле Абат мәҳәлле
201. Жаңабазар АПЖ көше Кенегес Кенегес ели Кенегес ели
202. Жаңабазар АПЖ көше Естек копир Ақ алтын Алтын қырман
203. Жаңабазар АПЖ көше Жаңабазар Алма бағ Алма бағ
204. Жаңабазар АПЖ көше Жаңабазар Саўлатлы Саўлатлы
205. Жаңабазар АПЖ көше Қара ой Қара ой Қара ой
206. Жаңабазар АПЖ көше Пахтакеш Дослық Дослық гүлшаны
207. Жаңабазар АПЖ көше Қылқалы Арзы аўылы Арзы аўылы
208. Жаңабазар АПЖ көше Қылқалы Қуўан қараған Қуўан қараған
209. Жаңабазар АПЖ көше Қылқалы Жаңабай палўан Жаңабай палўан
210. Жаңабазар АПЖ көше Қылқалы Мақсым ата Мақсым ата
211. Жаңабазар АПЖ көше Мамықшы Күншығар Таң сәўлеси
212. Жаңабазар АПЖ көше Мамықшы Мамықшы Мамықшы
213. Жаңабазар АПЖ көше Ажим аўыл Өнерментлер Өнерментлер
214. Жаңабазар АПЖ көше Ажим аўыл Ана жер Ана жер
215. Жаңабазар АПЖ көше Ажим аўыл Қуяшлы Қуяшлы
216. Жаңабазар АПЖ көше Ажим аўыл Таза мәкан Таза мәкан
217. Жаңабазар АПЖ көше Ажим аўыл Бахытлы ел Бахытлы ел
218. Жаңабазар АПЖ көше Ажим аўыл Ажим Ажим
219. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Гүжимли Гүжимли
220. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Ийшан ата Ийшан ата
221. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Әдил ел Әдил ел
222. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Қутлы жол Қутлы жол
223. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Ата журт Ата журт
224. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Ай нуры Ай нуры
225. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Он төрт жай Он төрт жай
226. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Жемисли Жемисли
227. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Алым Алым
228. Жаңабазар АПЖ көше Қарашоқы Қарашоққы Қарашоққы
229. Жаңабазар АПЖ көше Ашамайли Шарўашылық Шарўашылық
230. Жаңабазар АГГЖ көше Ашамайли Несийбе Несийбе
231. Жаңабазар АПЖ көше Ашамайли Ашамайлы Ашамайлы
232. Жаңабазар АПЖ көше Аршан Аршан Аршан
233. Жаңабазар АПЖ көше Аршан Қарамаңғыт Қарамаңғыт
234. Жаңабазар АПЖ көше Пахтакеш Yш саға Yш саға
235. Жаңабазар АПЖ көше Естек Естек көпир Естек көпир
236. Жаңабазар АПЖ көше Естек Өнерли Өнерли
237. Абат АПЖ көше Қызыл мал Нағалай көл Нағалай көл
238. Абат АПЖ көше Ѳмир кенегес Ахун ата Ахун ата
239. Абат АПЖ көше Ѳмир кенегес Абатлы Абатлы
240. Абат АПЖ көше Бес кудык Аталық Аталық
241. Абат АПЖ көше Бес кудык Ақтоғын аўылы Ақтоғын аўылы
242. Абат АПЖ көше Гөбдир Билим нуры Билим нуры
243. Абат АПЖ көше Гөбдир Ел абат Ел абат
244. Абат АПЖ көше Гөбдир Дәўлетли Дәўлетли
245. Абат АПЖ көше Гөбдир Жийдели Жийдели
246. Абат АПЖ көше Гөбдир Мешит аўылы Мешит аўылы
247. Абат АПЖ көше Гөбдир Айдынлы Айдынлы
248. Абат АПЖ көше Алтымшақ Шайырлар елаты Шайырлар елаты
249. Абат АПЖ көше Алтымшақ Беглер Беглер
250. Абат АПЖ көше Алтымшақ Таза көшеси Сәрўи тал
251. Абат АПЖ көше Алтымшақ Мухандислер Мухандислер
252. Абат АПЖ көше Бозак Ерназар бий Ерназар бий
253. Абат АПЖ көше Араншы Депутат Араншы Кенегес
254. Абат АПЖ көше Араншы Илимпазлар Илимпазлар
255. Абат АПЖ көше Араншы Бий көше Бий көше
256. Абаг АПЖ көше Араншы Тоқтамыс айдын Тоқтамыс айдын
257. Абат АПЖ көше Сапалак палўан Таң шуғласы Таң шуғласы
258. Абат АПЖ көше Сапалак палўан Жақсылық Жақсылық
259. Абат АПЖ көше Сапалак палўан Жаңа абат Жаңа абат
260. Абат АПЖ көше Араншы Ибн Сино Ибн Сино
261. Абат АПЖ көше Шуйит Мақсымлар ели Мақсымлар ели
262. Абат АПЖ көше Шуйит Наўқан бағ Наўқан бағ
263. Абат АПЖ көше Ағартыў Бес саға Бес саға
264. Абат АПЖ көше Ақтоғын Ата журт Ақтоғын елаты
265. Абат АПЖ көше Ақтоғын Хожалар Хожалар
266. Абаг АПЖ көше Ақтоғын Мың басы Мың басы
267. Қумшүнгил АПЖ көше Естек Естек қыпшақ Естек қыпшақ
268. Қумшүнгил АПЖ көше Қанжығлы Қанжығалы қыпшақ Қанжығалы гүзары
269. Кумшупгил АПЖ көше Төрт-Шаряр Төрт-Шәряр Төрт-Шәряр гүзары
270. Қумшүнгил АПЖ көше Шунақ Шунақ Жаңа елат
271. Қумшүнгил АПЖ көше Қуралпа Қуралпа Қуралпа
272. Қумшүнгил АПЖ көше Кепе Нур ата Нур ата
273. Қумшүнгил АПЖ көше Байрақлы Байрақлы Байрақлы
274. Қумшүнгил АПЖ көше Шынлы Шынлы гүзары Шынлы гүзары
275. Қумшүнгил АПЖ көше Анна Абат журт Абат журт
276. Қумшүнгил АПЖ көше Бексыйық Қос терек Алтын саз
277. Қумшүнгил АПЖ көше Қурама Ата мийрас Ата мийрас
278. Қумшүнгил АПЖ көше Шериўши Мәртлик Мәртлик
279. Қумшүнгил АПЖ көше Аралбай Нурабат Нурабат
280. Қумшүнгил АПЖ көше Қырық Қырық аўыл Қырық аўыл
281. Қумшүнгил АПЖ көше Хожа жап Аққум Аққум
282. Қумшүнгил АПЖ көше Соржап Соржап Соржап
283. Қумшүнгил АПЖ көше Бағлы Қытай Татыўлы Татыўлы
284. Қумшүнгил АПЖ көше Айтеке Айтеке гүзары Айтеке гүзары
285. Қумшүнгил АПЖ көше Қаллы айтеке Дәрўаза қум Дәрўаза қум
286. Қумшүнгил АПЖ көше Қазаяқлы Нур булақ Нур булақ
287. Қумшүнгил АПЖ көше Шунақ Жаңа елат Жаңа журт
288. Қумшүнгил АПЖ көше Салтыр Салтыр Салтыр
289. Қумшүнгил АПЖ көше Онтам Онтам Онтам
290. Қумшүнгил АПЖ көше Абдал аўыл Аманлық Аманлық
291. Жалпақ жап АПЖ көше Айтеке таза талап Айтеке таза талап Айтеке жаңа талап
292. Жалпақ жап АПЖ көше Аралбай таза талап Аралбай таза талап Аралбай жаңа талап
293. Жалпақ жап АПЖ көше Қазаяқлы боқлықтай Майкеткен Майкеткен
294. Жалпақ жап АПЖ көше Айтеке қызыл сәўле Айтеке қызыл сәўле Айтеке қызыл сәўле
295. Жалпақ жап АПЖ көше Абат аўыл Абат аўыл Абат аўыл
296. Жалпақ жап АПЖ көше Салтыр қыпшақ Салтыр қыпшақ Салтыр қыпшақ
297. Жалпақ жап АПЖ көше Қазақ аўыл Қара терең Қара терең
298. Жалпақ жап АПЖ көше Жалпақ жап Жалпақ жап Жалпақ жап
299. Жалпақ жап АПЖ көше Аралбай-бессары Аралбай бессары Аралбай-бессары
300. Жалпақ жап АПЖ көше Қаҳарман аўыл Қаҳарман Қаҳарман
301. Жалпақ жап АПЖ көше Шериўши Шериўши Шериўши
302. Жалпақ жап АПЖ көше Бесли айтеке Бесли айтеке Бесли айтеке
303. Жалпақ жап АПЖ көше Бай батыр Бай батыр Бай батыр
304. Жалпақ жап АПЖ көше Қазаяқлы-Бессары Қазаяқлы-Бессары Қазаяқлы-Бессары
305. Жалпақ жап АПЖ көше Бақсы аўыл Бақсы аўыл Бақсы аўыл
306. Жалпақ жап АПЖ көше Бақсы қараған Бақсы қараған Бақсы қараған
307. Жалпақ жап АПЖ көше Қыпшақ аўыл Арқа қыпшақ Арқа қыпшақ
308. Жалпақ жап АПЖ көше Тоғыз үй Тоғыз үй Тоғыз үй
309. Жалпақ жап АПЖ көше Қуў телпек Ғарбызшы Fарбызшы
310. Жалпақ жап АПЖ көше Бердихан аўыл Бердихан аўыл Жубайқум
311. Жалпақ жап АПЖ көше Майлы балта Майлы балта Майлы балта
312. Жалпақ жап АПЖ көше Көп соқыр Академик Турсынбай Ещанов Академик Турсынбай Ещанов
313. Жалпақ жап АПЖ көше Бай аўыл Арқа бай аўыл Арқа бай аўыл
314. Жалпақ жап АПЖ көше Гүлеке аўыл Гүлеке аўыл Шабандоз аўыл
315. Жалпақ жап АПЖ көше Айтеке-бексыйық Айтеке-бексыйық Айтеке-бексыйық
316. Жалпақ жап АПЖ көше Қырық оймаўыт Қырық оймаўыт Қырық оймаўыт
317. Жалпақ жап АПЖ көше Мәнжиўли аўыл Мәнжиўли аўыл Мәнжиўли аўыл
318. Жалпақ жап АПЖ көше Айтеке-шериўши Айтеке-шериўши Айтеке-шериўши
319. Жалпақ жап АПЖ көше Аралбай аўыл Аралбай аўыл Аралбай аўыл
320. Жалпақ жап АПЖ көше Назархан аўыл Назархан аўыл Назархан аўыл
321. Жалпақ жап АПЖ көше Шымшық ой Қаллы жағыс Берекет өзек
322. Жалпақ жап АПЖ көше Саңмурын қыпшақ Саңмурын қыпшақ Саңмурын қыпшақ
323. Жалпақ жап АПЖ көше Жубай қум Бессары аўыл Бессары аўыл
324. Жалпақ жап АПЖ көше Нанбай аўыл Нанбай аўыл Нанбай аўыл
325. Жалпақ жап АПЖ көше Саймахан аўыл Саймахан аўыл Саймахан аўыл
326. Жалпақ жап АПЖ көше Ақ қудық Ақ қудық Ақ қудық
327. Жүзимбағ АПЖ көше Айтеке3 Баслық аўыл Өрнекли аўыл
328. Жүзимбағ АПЖ көше Айтеке4 Қудыяр жағыс Қудыяр жағыс
329. Жүзимбағ АПЖ көше Айтеке5 Хаткер аўыл Туран гүли
330. Жүзимбағ АПЖ көше Айтеке6 Ақтерек көлем Ақтерек көлем
331. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Ой аўыл Ой аўыл
332. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Таза жол Таза жол
333. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Уламалар ели Уламалар ели
334. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Ийшан көпир Ийшан көпир
335. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Шегара Шегара
336. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Fapғa түбек Қумай қус
337. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Қумөзек Қумөзек
338. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Саңмурын Саңмурын
339. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Қоңырат аўылы Қоңырат аўылы
340. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Айназар көпир Айназар көпир
341. Жүзимбағ АПЖ көше Ийшан қала Ийшан қала Ийшан қала
342. Жүзимбағ АПЖ көше Қызылуй Узын салма Узын салма
343. Жүзимбағ АПЖ көше Қыйсық терек Ақсақал көлем Ақсақал көлем
344. Жүзимбағ АПЖ көше Ешкили Ешкили Айланба жол
345. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Балықшы Балықшы
346. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Жети төле гүзары Жети төле гүзары
347. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Алтын балық Алтын балық
348. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Саяманлы Саяманлы
349. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Дача аўыл Алтын дала
350. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Жаңа әўлад Жаңа әўлад
351. Жүзимбағ АПЖ көше Жетитөле Бағлы аўыл Бағлы аўыл
352. Жүзимбағ АПЖ көше Қосқала Депутат аўыл Гүлабат
353. Жүзимбағ АПЖ көше Тентекарна Тентек арна Тентек арна
354. Жүзимбағ АПЖ көше Атамасыз Аэропорт жер Ҳаўа жоллары
355. Жүзимбағ АПЖ көше Айтеке Ийшан аўыл Ийшан аўыл
356. Жүзимбағ АПЖ көше Бағлықытай Шақмақлы бағлы Шақмақлы бағлы
357. Жүзимбағ АПЖ көше Басар Алтын әсир Алтын әсир
358. Жүзимбағ АПЖ көше Басар Басар Басар
359. Жүзимбағ АПЖ көше Басар Алтын таң Алтын таң
360. Жүзимбағ АПЖ көше Басар Томарлы басар Томарлы басар
361. Жүзимбағ АПЖ көше Тубай Туўбай Туўбай
362. Жүзимбағ АПЖ көше Бексыйық Бай аўыл Бай аўыл
363. Жүзимбағ АПЖ көше Бексыйык Ата жолы Ата жолы
364. Жүзимбағ АПЖ көше Бексыйық Қутлы мәкан Қутлы мәкан
365. Жүзимбағ АПЖ көше Қосқала Жаңа жер Жаңа жер
366. Жүзимбағ АПЖ көше Қосқала Қос қала Қос қала
367. Жүзимбағ АПЖ көше Қосқала Майшы аўыл Майшы аўыл
368. Жүзимбағ АПЖ көше Ябы Ябы Ябы Қыпшақ
369. Жүзимбағ АПЖ көше Ябы Қараман Қараман
370. Жүзимбағ АПЖ көше Жети толе Қайшылы Қайшылы
371. Жүзимбағ АПЖ көше Тентекарна Анна-Бексыйық Анна-Бексыйық
372. Жүзимбағ АПЖ көше Қаратереан Қазак аўыл Қазак аўыл
373. Жүзимбағ АПЖ көше Қаллыжағыс аўылы Қаллы жағыс Қаллы жағыс
Район аймағындағы бир неше МПЖ (АПЖ) лардың аймақларынан өтетуғын көшелер
374 Жылўан жап МПЖ

Абат мәкан МПЖ
Нурлы бостан МПЖ

көше Т.Менлимуратов Жылўан жап Жылўан жап
375 Жылўан жап МПЖ
Абат мәкан МПЖ
көше Т.Сейтжанов Бозатаў жолы Бозатаў жолы
376 Жылўан жап МПЖ

Абат мәкан МПЖ

көше Х.Бердимуратов Исбилерменлер Ағартыў
377 Абат мәкан МПЖ

Жылўан жап МПЖ

көше Тажен Сейтов Жаңаабад Ел ғәзийнеси
378 Жылўан жап МПЖ

Абат мәкан МПЖ
Нурлы бостан МПЖ
Мәденият МПЖ

көше Дослық гүзары Дослық гүзары Дослық гүзары
379 Мәденият МПЖ

Нурлы босатн МПЖ

көше Кегейли гүзары Кегейли гүзары Кегейли гүзары
380 Қуяшлы МПЖ

Алтын тала МПЖ

Гүжим терек МПЖ

Бахытлы МПЖ

көше Халқабад гүзары Халқабад гүзары Халқабад гүзары
381 Алтын тала МПЖ
Гүжим терек МПЖ
көше Бердақ Бердақ Бердақ
382 Алтын тала МПЖ
Гүжим терек МПЖ
көше Пахтакеш Пахтакеш Пахтакеш
383 Алтын тала МПЖ
Гүжим терек МПЖ
көше О.Оразов Абай Абай
384 Алтын тала МПЖ
Гүжим терек МПЖ
көше А.Кутлымуратов Лалазар Бесқала
385 Гүжим терек МПЖ
Алтын тала МПЖ
көше Д.Турганбаев Аллаяр Досназаров Аллаяр Досназаров
386 Алтын тала МПЖ
Гүжим терек МПЖ
көше Н.Қойлыбаев Қос терек Қос терек

 

12.12.2020 14:30:20 997