2021-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳаққында шешим қабылланды

19.10.2020 17:16:07 651 Баспаға шығарыў

2021-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳаққында

 

Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда)ның 17-статьясы, “Өзбекстан Республикасында майыпларды социаллық қорғаў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 29-30-сон, 277-модда)ның 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрдеги Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм заҳираға қойыў тәртибин еледе жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 965-санлы қарарына тийкар, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын Кегейли районында 2021-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде,

Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н:

 1. Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын райондағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мәкемелер ушын жумысшылардың дизим бойынша орташа санынан 2095 адамды қурайтуғын 2,57 пайыз муғдарында, сол есаптан:

а) нәгиранлар ушын 3,7 пайыз -2 адам;

б) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын 15 пайыз-8 адам;

в) улыўма орта ҳәм орта арнаўлы, кәсип-өнер билимлендириў мәкемелерин питкериўши жаслар, сондай-ақ, жоқары оқыў орынларының мәмлекетлик грантлары бойынша питкериўшилери ушын 74 пайыз – 40 адам;

г) мобилизациялық шақырыў резервинде хызметти өтеген ҳәм Өзбекстан Республикасы Қураллы күшлери қатарында мүддетли әскерий хызметтен босатылған шахслар 2 пайыз-1  адам;

д) районлық бәнтликке көмеклесиў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар ушын  2 пайыз-1 адам;

е) жазаны орынлаў мәкемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар ушын 2 пайыз – 1 адам,

ж) адам саўдасынан жәбир көргенлер ушын 2 пайыз-1 адам муғдарында жумыс орынлары белгиленсин.

 1. 2021-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеп қойыў лазым болған кәрханалар дизими 1-қосымшаға, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 2-қосымшаға тийкар тастыйықлансын.
 2. Кәрхана ҳәм мәкемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумыс пенен тәмийинлеў ушын 2020-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2021-жылдың 10-апрелинен кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайыпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер ҳәм лаўазымлар, қәнийгеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық коширмелерин районлық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.
 3. Кәрхана ҳәм мәкемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм заҳираға қойыў тәртибин еледе жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы Режеге муўапық, белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария-гигиена нормаларына ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.
 4. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мәкемениң лаўазымлы шахсларына “Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм заҳираға қойыў тәртибин еледе жетилистириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы Режениң 21-бәнтине муўапық нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте ҳәкимшилик жуўапкершилик белгиленеди.
 5. Районлық бәнтликке көмеклесиў орайы (С. Нзанов)на:

Озбекстан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министриниң «Өзбекстан Республикасы Бәнтликке көмеклесиў мәмлекет жамғармасы қаржылары есабынан субсидия ҳәм грантлар ажыратыў тәртиби ҳаққындағы Режесин тастыйықлаў ҳаққында»ғы (АВ дизимнен өткен
3163-сан, 31.05.2019 ж) буйрығына тийкар, субсидиялар ажыратып бериў тәртиби әмелиятқа еңгизилгенин есапқа алып, «социаллық қоллап-қуўатлаўға мүтәж ҳалық қатламларына тийисли шахсларды квоталанған ең кем санынан артық муғдарда жумысқа қабыл қылған кәрханаларға-ҳәр бир хызметкер ушын 12 ай даўамында ҳәр айда ең кем айлық ис ҳақының 2 есеси муғдарында ҳақ төлеў» ҳаққындағы норманы 1-қосымшада көрсетилген кәрхана, мәкеме, шөлкем басшыларына жеткерилсин ҳәм түсиндириў жумыслары алып барылсын.

 1. Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры (С.Нзанов) усы шешимди тийисли кәрхана ҳәм шөлкем басшыларына жеткерсин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.
 2. 8. Кегейли районы ҳәкиминиң 2019-жыл 20-сентябрдеги «2020-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳаққында»ғы 356509санлы шешими (Кегейли турмысы газетасы, 2019-жыл
  30-сентябрь 15-16(6203-6204) 2020-жыл 31-декабрден өз күшин жойытқан деп есаплансын.
 3. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң биринши орынбасары Н.Ешановқа жүклетилсин.
 4. Бул шешим «Кегейли турмысы» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.
 5. Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 Кегейли район ҳәкими                                                    М.Абдиров

 

Кегейли районы ҳәкиминиң
2020-жыл 30-сентябрь күнги
349-09- санлы шешимине
1-қосымша

2021-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеп қойыў лазым болған кәрханалар дизими

Мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер

Ислеўшилер
саны
Ажыратылған квота орынлары саны Соннан
А Б В Г Д Е Ж
1 Кегейли Абаданластырыў басқармасы

155

3

0

2 1 0 0 0

0

2 Кегейли районлық жол хожалығы кесип алып ислеў, оңлаў, пайдаланыў кәрханасы

82

6 0 1 2 1 0 1

1

3 Кегейли районлық медицина бирлеспеси

894

21 2 4 14 0 1 0 0
4 Кегейли районлық мәмлекетлик санитария-эпидемиологиялық бақлаў орайы

42

2

0

1 1 0 0 0

0

5 №1 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

90

2

0

0 2 0 0

0

0
6 №2 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

99

2 0 0 2 0

0

0 0
7 №5 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

75

2 0 0

2

0 0 0 0
8

№3 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

83 2 0 0 2 0 0 0

0

 9 №19 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

133

2 0 0 2 0

0

0 0
10 №8 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

102

2

0

0 2 0 0 0

0

11 №14 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

60

2

0

0 2 0 0

0

0
12 №38 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

60

2 0 0 2 0 0 0 0
13 №22 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

70

2 0 0 2 0 0 0 0
14

№4 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

61

2

0

0 2 0 0

0

0
15

№6 санлы улыўма орта билим бериў мектеби

41 1 0 0 1 0

0

0 0
16 №36 санлы улыўма орта билим бериу мектеби

48

1 0 0 1 0 0 0 0
Жәми 2095 54 2 8 40

1

1 1

1

 

 

 

 

Кегейли  районы ҳәкиминиң
2020-жыл 30- сентябрь күнги
349-09- санлы шешимине
2-қосымша

2021-жылда социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналатуғын ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеп қойыў  бойынша дүзилген  арнаўлы комиссия қурамы

1. Н. Ещанов Район ҳәкиминиң биринши орынбасары, комиссия баслығы
2. С.Нзанов Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры,  комиссия  хәткери
3. К.Алланазаров Районлық аймакты комплекс рауажландырыў бөлими баслығы, комиссия ағзасы.
4. М. Мамбетниязов Озбекстан «Жаслар аўқамы» Кегейли районлық кенеси баслығы, комиссия ағзасы.
5. Т.Таженов «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлими баслығы, комиссия  ағзасы.

Еслетпе: Комиссия ағзалары лаўазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лаўазымға тайынланған ямаса ўазыйпасын атқарыў жүклетилген шахслар киритиледи.

19.10.2020 17:16:07 652