2024 жылдың январь-май айларында санаат ислеп шығарыў бойынша

27.06.2024 16:13:03 57 Баспаға шығарыў

Санаат ислеп шығарыў дəслепки мағлыўматлар бойынша 2024- жылдың январь-май айларында кəрханалар тəрепинен 155,2 млрд. сумлық санаат өнимлери ислеп шығарылған болып, 2023- жылдың сайкес дəўирине салыстырғанда санаат ислеп шығарыў, оның жəми санаат ислеп шығарыўдағы улеси 107,4 % ға өсиўи тəмийинленди.

27.06.2024 16:13:03 58