2024 жылдың январь-май айларында хызметлер тарауы бойынша

27.06.2024 16:11:44 54 Баспаға шығарыў

Районымызда жəми хызметлер көлеми дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-май айлары даўамында жəми хызметлер көлеми 118,1 млрд. сум болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 109,2 % ды қурады.

27.06.2024 16:11:44 55