2024 жылдың январь-май айларында районымыздын сыртқы сауда айланбасы бойынша

27.06.2024 16:10:32 56 Баспаға шығарыў

Районымыз сыртқы сауда айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-май айлары даўамында жəми 5986,8 мын. АКШ доллары болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 201,7 % ды қурады.

27.06.2024 16:10:32 57