Статистикалық мағлыўмат

26.03.2024 16:38:41 112 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-февраль айларында районымыздын усақлап сатыӯ айланбасы бойынша

Районымыз усақлап сатыӯ айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-февраль айлары даўамында жəми 45,7 млрд сум болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 106,3 % ды қурады.

26.03.2024 16:38:41 113