СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

02.05.2024 15:39:37 79 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-март айларында санаат ислеп шығарыў бойынша

Санаат ислеп шығарыў дəслепки мағлыўматлар бойынша 2024- жылдың январь-март айларында кəрханалар тəрепинен 126,9 млрд. сумлық санаат өнимлери ислеп шығарылған болып, 2023- жылдың сайкес дəўирине салыстырғанда санаат ислеп шығарыў, оның жəми санаат ислеп шығарыўдағы улеси 107,3 % ға өсиўи тəмийинленди.

02.05.2024 15:39:37 80