СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

02.05.2024 15:38:34 67 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-март айларында курылыс жумыслары бойынша

Курылыс жумысларында киши кəрханалардың улеси артпақта. 2024 – жылдың январь-март айларында қурылыс кəрханалар тəрепинен орынланған қурылыс жумыслары көлеми 22,9 млрд. сумды қурап, бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 123,5 % ды қурады.

02.05.2024 15:38:34 68