Статистикалық мағлыўмат

26.03.2024 16:37:31 117 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-февраль айларында районымыздын сыртқы сауда айланбасы бойынша

Районымыз сыртқы сауда айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-февраль айлары даўамында жəми 3132,0 мын. АКШ доллары болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 405,0 % ды қурады.

26.03.2024 16:37:31 118