ДЫҚҚАТ ХАБАРЛАНДЫРЫЎ!

10.03.2024 11:49:09 342 Баспаға шығарыў

2024-жыл 13-март күни саат 11:00де район ҳәкимлигиниң мәжилислер залында Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң гезектеги 87-сессиясы болатуғынлығын хабарлаймыз.

Ҳүрметли пуқаралар сессияны https://www.facebook.com/profile.php?id=100092522532363
Фейсбук тармағынан тиккелей эфир арқалы бақлап барыўыңыз мүмкин.

Еслетпе: Сессияны онлайн тартипте гүзетип барыў имканы жарытылғанлықтан, мәжилислер залына тек ғана дизимде көрсетилген шахслар киргизиледи.
@kegeylirkuzofficial
https://t.me/kegeylideputat

10.03.2024 11:49:09 343