Statistikalıq esabat

23.02.2024 13:02:19 130 Баспаға шығарыў

Qoraqalpog‘iston Respublikasining sanoati qanchaga o‘sdi?
2023- yil yakunlariga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha sanoatda yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat hajmi 6 964,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilga nisbatan 1,1 % ga o‘sdi.

23.02.2024 13:02:19 131