2023 жылдың январь-декабрь айларында ауыл хожалығы тарауы бойынша

30.01.2024 18:22:17 86 Баспаға шығарыў

Аўыл хожалық өнимлерин жетилистириў дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-декабрь айлары даўамында 565,1 млрд. сум болып бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 104,6 % ды қурады ҳəмде өсим пəти тəмийинленди.

30.01.2024 18:22:17 87