Статстика

22.12.2023 14:55:43 71 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-ноябрь айларында районымыздын сырткы сауда айланбасы бойынша

Районымыз сырткы сауда айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-ноябрь айлары даўамында жəми 8110,6 мын. АКШ доллары болып бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 103,0 % ды қурады.

22.12.2023 14:55:43 72