СТАТИСТИКА

01.12.2023 09:46:59 85 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-октябрь айларында районымыздын сырткы сауда айланбасы бойынша

Районымыз сырткы сауда айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-октябрь айлары даўамында жəми 7023,3 мын. АКШ доллары болып бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 99,6 % ды қурады.

01.12.2023 09:46:59 86