Дыққат! Дыққат! Дыққат!

10.11.2023 16:14:10 295 Баспаға шығарыў

?Дыққат! Дыққат! Дыққат!

Кегейли районы дүзилгенлигиниң 95 жыллығы мүнәсибети  менен өткерилетуғын салтанатлы байрам илажлары шеңберинде усы жылдың 25-ноябрь күни Абат АПЖ аймағындағы ат шабар майданда республикамыздың бәрше ўәлаятлары, район ҳәм қалаларынан келген палўанлар арасында “Гүрес” спортынан жарыс өткерилетуғынлығын  хабарлаймыз.

Мағлыўмат ҳәм дизимнен өтиў ушын:
? 93 363 74 66

10.11.2023 16:14:10 296