СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

15.09.2023 11:49:26 96 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-июль айларында районымыздын сырткы сауда айланбасы бойынша

Районымыз сырткы сауда айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-июль айлары даўамында жəми 4208,3 млн. АКШ доллары болып бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 81,7 % ды қурады.

15.09.2023 11:49:26 97