СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

31.08.2023 11:53:17 132 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-июнь айларында санаат ислеп шығарыў бойынша

Санаат ислеп шығарыў дəслепки мағлыўматлар бойынша 2023- жылдың январь-июнь айларында кəрханалар тəрепинен 141,0 млрд. сумлық санаат өнимлери ислеп шығарылған болып, 2022- жылдың сайкес дəўирине салыстырғанда санаат ислеп шығарыў, оның жəми санаат ислеп шығарыўдағы улеси 115,8 % ға өсиўи тəмийинленди.

31.08.2023 11:53:17 133