СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

31.08.2023 11:51:29 83 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-июнь айларында демографиялык корсеткишлер бойынша

                

Районлык статистика бөлими 2023 жылдың 1 июль жағдайына көре, демографик көрсеткишлерге тийисли мағлыўматларды хабар қылады.

 

Бунда, районымыздың турақлы халық саны 74,4 мың болса,

соннан 36,3 мыңы ҳəйел қызлар, ерлер саны бираз көбирек 38,1 мыңды қурайды.

 

Соның менен бирге, қалалық жерлерде жасаўшылар саны 30,1 мыңға жеткен болса, аўыллық жерлерде жасаўшылар саны 44,3 мыңды қурайды.

Төмендеги сəйкес дəўир менен айырым демографик көрсеткишлер келтирилген;

  • туўылыў саны – 647 ди;
  • өлимшилик саны – 202 ди;
  • турмыс қурыўшылар саны – 238 ти;
  • ажырасқанлар саны – 41 ди;
  • көшип келгенлер саны – 201 ни;
  • көшип кеткенлер саны – 450 ти қурайды.

 

31.08.2023 11:51:29 84