СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

31.08.2023 11:49:47 96 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-июнь айларында ауыл хожалыгы тарауы бойынша

 

Аўыл хожалық өнимлерин жетилистириў дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-июнь айлары даўамында 166,9 млрд. сум болып бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 102,4 % ды қурады ҳəмде өсим пəти тəмийинленди.

31.08.2023 11:49:47 97