СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

31.08.2023 11:46:52 77 Баспаға шығарыў

2023 жылдың январь-июнь айларында курылыс жумыслары бойынша

Курылыс жумысларында киши кəрханалардың улеси артпақта. 2023 – жылдың январь-июнь айларында қурылыс кəрханалар тəрепинен орынланған қурылыс жумыслары көлеми 63,4 млрд. сумды қурап, бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 102,6 % ды қурады.

31.08.2023 11:46:52 78