ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ШЕШИМИ: Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң 2023 жылдың екинши ярым жыллығы ушын мөлшерленген жумысының тийкарғы жөнелислериниң ИС РЕЖЕСИ

24.06.2023 10:43:40 114 Баспаға шығарыў

Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси регламентиниң
3-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

Ш Е Ш И М     Е Т Е Д И:

 

  1. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң 2023 жылдың екинши ярым жыллығы ушын мөлшерленген жумысының тийкарғы жөнелислериниң ис режеси усы шешимге қосымшға муўапық тастыйықлансын.
  2. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң секретариаты (У.Утегенов) ҳәм турақлы комиссиялары ис режедеги белгиленген илажлардың ѳз ўақтында кѳрип шығылыўын тәмийинлесин.
  3. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң секретариатына ҳәм турақлы комиссияларына жүкленсин.

 

Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң 2023 жылдың екинши ярым жыллығы ушын мөлшерленген жумысының                 тийкарғы жөнелислериниң

ИС  РЕЖЕСИ

Әмелге асырылатуғын иләжлар Орынланыў мүддети Мәлимлеме (есабат) бериўши орган Орынлаў ушын жуўапкерлер, соннан: Қадағалаў ушын жуўапкер
Турақлы комиссиялардан, депутатлық партия топарларынан Секретариат-тан  
I. Сессияда қарап шығыў ушын киритилетуғын мәселелер:
а) Бюджет, жергиликли дәстурлер, режелерди көрип шығыў ҳәм тастыйықлаў
1. 2023-жылда     район аймағында  “Абат аўыл” ҳәм “Абат мәҳәлле” бағдарламаларына  киритилетуғын мәҳәллелерди белгилеў, оларда әмелге асырылатуғын жумыслар ҳаққында 2023 жыл

3-шерек

Кегейли районы ҳәкиминиң биринши орынбасары

М.Ниязов, район ҳәкими орынбасары Қ.Атамуратов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
2. Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2024-жылғы параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында.

 

2023 жыл

декабрь

Кегейли районы ҳәкими

Д.Утемуратов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
3. Кегейли районы ҳәкиминиң                   2023-жылда районды социаллық-экономикалық раўажландырыў  жуўмақлары ҳәмде 2024-жылға белгиленген ўазыйпалар ҳәм режелер туўралы есабаты ҳаққында.

 

2023 жыл

декабрь

Кегейли районы ҳәкими

Д.Утемуратов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
4. Кегейли районы жынаят ислери бойынша суды баслығының пуқаралар ҳуқықлары ҳәм еркинликликлерин, сондай-ақ мәкемелер, кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң ҳуқықлары ҳәмде нызам менен қорғалатуғын мәплерин суд жолы менен қорғаўды әмелге асырыўға тийис жумыслары туўралы мәлимлемеси ҳаққында. 2023 жыл

декабрь

Кегейли районы жынаят ислери бойынша суды баслығы

Р.Бекмуратова

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
5. Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында 2023 жыл

август

Турақлы комиссия ағзалары

Ж.Ембергенов

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
6. Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында 2023 жыл

сентябрь

Турақлы комиссия ағзалары

М.Аймуратов

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
7. Жергиликли бюджет, экономикалык ислохотларни әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында 2023 жыл

октябрь

Турақлы комиссия ағзалары

С.Қалханов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
8. Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында. 2023 жыл

ноябрь

Турақлы комиссия ағзалары

Б.Бегжанов

Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясының есабаты ҳаққында. Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
б) Қадағалаў-таҳлил ҳәмде жергиликли атқарыў ҳәкимияты органлары жумысларында анықланған кемшиликлерди сапластырыў бойынша оларға әмелий көмеклесиў бойынша ис-илажлар (тийкарынан көшпели қабыллаўлар)
9. Аўылларда ҳәм мәҳәллелерде халықты ишимлик суўы менен тәминлеў бойынша әмелге асырылып атырған  жумыслар ҳәм оларды жақсылаў илажлары ҳаққында. 2023 жыл

июль

Район ҳакими орынбасары Қ.Атамуратов тийисли тараў басшысы А.Таўбаев

 

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия

Ж.Ембергенов, Г.Жуманазарова

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
10. Кегейли районы прокурорының есабаты ҳаққында 2023 жыл декабрь Район прокуроры

И.Абдуллаев

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
11. Аймақларда жәмийетлик  транспортлардың өз ўақтында ҳәрекетлениўин тәмийинлеў ҳәм жол қурылысы тараўында әмелге асырылған жумысларды көрип шығыў. 2023 жыл август Район ҳәкими орынбасары Қ.Атамуратов, тийисли тараў басшылары Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия

Ж.Ембергенов, Г.Жуманазарова

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
12. Мәҳәллелерде мүтәж шаңарақлар бойынша социаллық дәптерлер тийкарында әмелге асырылған жумысларды көрип шығыў. 2023 жыл июль, октябрь Сектор басшылары Тийисли турақлы комисссиялар Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
13. Мәҳәллелерде электр энергиясы  тәминатын жақсылаў, әсиресе электр үнемлеўши технологиялардан пайдаланыў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында.

 

2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасарлары М.Ниязов, Қ.Атамуратов тийисли тараў басшысы Ж.Ембергенов

 

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия

Ж.Ембергенов, Г.Жуманазарова

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
14. Мәҳәллелерде тәбиийғий газ тәмийнатын жақсылаў ҳәм шетки аймақларға суйылтырылған газ жеткерип бериў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳақында. 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасары Қ.Атамуратов,  тийисли тараў басшысы С.Нзанов

 

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия

Ж.Ембергенов, Г.Жуманазарова

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
15. Экономика тараўларының гүз-қыс мәўсимине таярлығы, тийкарынан социаллық объектлерде әмелге асырылатуғын жумыслар ҳаққында 2023 жыл август Район ҳакими орынбасарлары М.Ниязов, Қ.Атамуратов

А.Төремуратов

тийисли тараў басшылары

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия

Ж.Ембергенов, Г.Жуманазарова

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
16. Халықтың ден саўлығын сақлаў, халыққа тийкарынан қыстаўлы ҳәм кепилленген бийпул медициналық жәрдем көрсетиў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында. 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасары

А.Төремуратов

тийисли тараў басшысы М.Досбергенов

Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
17. Көп қабатлы турақ жайларда коммунал хызмет көрсетиў жумысларын жақсылаў, көшелерди жақтыландырыў, мәҳәллелерди абаданластырыў ҳәм қәбиристанлардың абаданлығы бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында. 2023 жыл

сентябрь

Район ҳакими орынбасары

Қ.Атамуратов,

Үй-жай коммунал бөлими баслығы Р.Ережепов, Абаданластырыў басқармасы баслығы

Б. Қайыпназаров

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия

Г.Жуманазарова Ж.Ембергенов,

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
18. 2023 жылда халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бағдарламасының орынланыўын тәмиийинлеў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында

 

2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасарлары. М.Ниязов,

Қ.Атамуратов, А.Торемуратов

А.Аманбаев, тийисли тараў басшылары

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
19. Базарларда баҳалардыың, тийкарынан азық-аўкат өнимлериниң баҳаларының турақлылығын сақлаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында. 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасары. М.Ниязов,

Кегейли, Халқабад дийхан базары ЖШЖлери басшылары

 

 

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
20. Физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлар менен ислесиў бойынша Өзбекстан Республикасы Президентиниң Кегейли районындағы Халық қабыллаўханасының мәлимлемеси ҳаққында 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасарлары. М.Ниязов,

Қ.Атамуратов, А.Торемуратов

А.Аманбаев, тийисли тараў басшылары, АПЖ, МПЖ баслықлары

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
21. 2023 жылғы Кегейли районы жергиликли бюджетиниң орынланыўы ҳаққында. 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими Д.Утемуратов

Район ҳакими

1- орынбасары М.Ниязов, финанс бөлими, салық инспекциясы басшылары

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
22. «Инсанға итибар ҳәм сыпатлы билимлендириў жылы»нда әмелге асырылыўы тийис аймақлық бағдарламасының орынланыўы ҳаққында. 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасарлары. М.Ниязов,

Қ.Атамуратов, А.Торемуратов

А.Аманбаев, тийисли тараў басшылары, АПЖ, МПЖ баслықлары

Турақлы комиссиялар С.Қалҳанов

Б.Искендеров, Г.Жуманазарова

Б.Бегжанов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
23. Жаслар машқалаларын шешиў, олардың таланты ҳәм қәбилетлерин раўажландырыў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими Д.Утемуратов

Район ҳакими орынбасары А.Төремуратов, Жаслар ислери агентлиги районлық бөлими

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
24. Мәкеме, кәрханаларда нызамшылық ҳүжжетлериниң өз ўақтында орынланыўын тәмийинлеў бойынша атқарыўшылық интизамынын аўҳалы ҳаққында. 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Район ҳакими орынбасарлары. М.Ниязов,

Қ.Атамуратов, А.Торемуратов

А.Аманбаев, тийисли тараў басшылары, АПЖ, МПЖ баслықлары

Турақлы комиссиялар С.Қалҳанов

Б.Искендеров, Г.Жуманазарова

Б.Бегжанов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
25. Кегейли районы ишки ислер бөлими баслығының ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайы туўралы  есабаты ҳаққында 2023 жыл     ҳәр шерек жуўмағының 25-сәнеси Районлық ишки ислер бөлими баслығы

Н.Адилбеков

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
26. Кегейли районы әдиллик бөлими баслығының  мәмлекетлик органлары ҳәм шөлкемлердиң норма дѳретиўшилиги жумыслары ҳәмде ҳуқықты қоллаў әмелиятының аўҳалы туўралы мәмлимлемеси ҳаққында. Ҳәр шеректиң  жуўмағы бойынша кейинги айдың                    15-сәнесине шекем Әдиллик бөлими баслығы

Б.Икметуллаев

 

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
27. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси депутатлары тәрепинен мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм хожалық басқарыў органларына жиберилген депутатлық сораўларына өз ўақтында жуўап бериў аўҳалы ҳәм олар бойынша шешим  қабыл етиў илажлары ҳаққында Ҳәр шеректиң  жуўмағы бойынша кейинги айдың                    15-сәнесине шекем Секретариат баслығы

У.Утегенов

Турақлы комиссиялар С.Қалҳанов

Б.Искендеров, Г.Жуманазарова

Б.Бегжанов

Е.Мухамбетов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
28. Өзбекстан Республикасы нызамлары, Олий Мәжилис палаталары қарарлары, Өзбекстан Республикасы Президенти пәрманлары ҳәм қарарлары, Министрлер Кабинети қарарларының орынланыўы бойынша тараўлар ҳәм мәҳәллелер кесиминде үйрениўлердиң нәтийжелери ҳаққында    Ррррррррррр Ҳәр шеректиң  жуўмағы бойынша кейинги айдың                    15-сәнесине шекем Секретариат баслығы

У.Утегенов Үйрениў бойынша исши топарлар

Турақлы комиссиялар С.Қалҳанов

Б.Искендеров, Г.Жуманазарова

Б.Бегжанов

Е.Мухамбетов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
29. Жергиликли бюджеттиң қосымша дереклери есабынан ажратылған қаржылар, олардың жумсалыў жөнелислери ҳәмде пайдаланыў үстинен қадағалаў орнатыў ҳаққында 2023 жыл               ҳәр шеректиң жуўмағы бойынша Районлық экономика ҳәм финанс бөлими

Дж.Ибрагимов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
II. Турақлы комиссиялар мәжилислеринде көрип шығыўға киритилетуғын мәселелер (тийкарынан көшпели қабыллаўлар)
а) Жергиликли бюджет, экономикалык ислохотларни әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясында
30. 2023 жылғы Кегейли районы жергиликли бюджетиниң орынланыўы ҳаққында.

 

2023 жыл                  ҳәр шеректиң жуўмағы бойынша Районлық экономика ҳәм финанс бөлими

Дж.Ибрагимов, салық инспекциясы

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
31. Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2024 жылға прогноз көрсеткишлери ҳаққында

 

2023 жыл                  декабрь Районлық экономика ҳәм финанс бөлими

Дж.Ибрагимов, салық инспекциясы

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
32. 2023 жылғы Кегейли районы жергиликли бюджетиниң орынланыўы ҳаққында.

 

2023 жыл ҳәр шеректиң жуўмағы бойынша Районлық экономика ҳәм финанс бөлими

Дж.Ибрагимов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
33. Жумыссызлықты кемейттириў ҳәм бәнтликти тәминлеў, халықтың әсиресе кем тәмийнленген қатламын социаллық қорғаўды күшейтириў ҳәм майыплығы болған пуқараларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында 2023 жыл

октябрь, декабрь

Районлық кәмбағаллықты қысқартыў ҳәм бәнтлик бөлими

Н.Акимниязов

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
б) Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссиясында
34. Ҳуқықбузарлықлар профилактикасы, жәмийетлик тәртипти сақлаў, жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында. 2023 жыл сентябрь,

декабрь

Ишки ислер бөлими баслығы

Н.Адилбеков

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
35. Кегейли районы ишки ислер бөлими  баслығы орынбасарының район аймағында ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайлары бойынша есабаты ҳаққында. 2023 жыл              ҳәр ай жуўмағы бойынша Ишки ислер бөлими баслығы

орынбасары

А.Сейтанов

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
36. Кегейли районы мәҳәлле профилактика аға инспекторларының мәҳәлле  аймағында ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайлары бойынша есабаты ҳаққында. 2023 жыл              ҳәр ай жуўмағы бойынша Мәҳәлле профилактика             инспекторлары Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
37. Районда «Жас өспиримлер ортасында қадағалаўсызлық ҳәм ҳуқуқбузарлықлар профилактикасы ҳаққында»ғы нызамның орынланыў барысы ҳаққында 2023 жыл ноябрь Ишки ислер бөлими, тийисли тараў басшылары Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссия

М.Аймуратов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
в) Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт,  социаллық қорғаў,  жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясында
38. Халықтың ден саўлығын сақлаў, халыққа тийкарынан қыстаўлы ҳәм кепилленген бийпул медициналық жәрдем көрсетиў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында 2023 жыл сентябрь,

декабрь

Районлық медицина бирлеспеси баслығы М.Досбергенов, Орайлық көп тармақлары поликлиника Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
39. Район аймагында «Билимлендириў ҳаққында»ғы нызамның орынланыўы бойынша үйрениў нәтийжелери ҳаққында 2023 жыл декабрь Районлық мектепке шекемги ҳәм мектеп билимлендириў  бөлими Қ.Бекимбетов Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
40. Улыўма билим бериў мәкемелери директорларына лаўазымға тайынлаўға келисим бериў бойынша киритилген талабанларды дәслепки тәризде көрип шығыў хәм сессияға киритиў ҳаққында. Талабанларды көрип шығыў бойынша хат киритилген күннен баслап 10 күн ишинде Районлық мектепке шекемги ҳәм мектеп тәлими бөлими Қ.Бекимбетов хәм мектеп директорларына талабанлар Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
41. Мәҳәллелерде халықтың дене-тәрбия ҳәм спорт пенен шуғылланыўы ушын жаратылып атырған шарт-шараятлардың аўҳалы ҳаққында. 2023 жыл август Район ҳәкими орынбасары А.Төремуратов, районлық дене тәрбия ҳәм спорт бөлими Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
42. Районда «Жасларға тийисли  мәмлекетлик сиясаты ҳаққында»ғы нызамының орынланыўын үйрениў нәтийжелери ҳаққында. 2023 жыл сентябрь Район ҳәкими орынбасары А.Төремуратов Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
43. Хаял-қызларды қоллап-қуўатлаў, оларға исбилерменлик пенен шуғылланыўға көмеклесиў, сондай ак ҳаял-қызлардың ҳуқуқлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында. 2023 жыл июль Шаңарақ ҳәм ҳаял-қызлар бөлими баслығы

Г.Хожамбергенова, мәҳәллелердеги ҳаял-қызлар белсендилери

Билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссия Б.Искендеров Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
д) Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссиясында
44. Районда «Ишимлик суў тәмийнаты ҳәм ақаба суўларды шығарып жибериў ҳаққында»ғы нызамының орынланыўын үйрениў нәтийжелери ҳаққында. 2023 жыл ноябрь Районлық суў тәмийнаты бөлими баслығы

А.Таўбаев

Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия Г.Жуманазарова

Ж.Ембергенов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
45. Районда «Транспорт ҳаққында»ғы нызамының орынланыў ҳаққында. 2023 жыл август Район ҳәкими орынбасары Қ.Атамуратов Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия Г.Жуманазарова

Ж.Ембергенов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
46. Инженерлик инфраструктурасы аўҳалы, көшелерге түнги жақтыландырыў шырақларының орнатылғанлығы, көп қабатлы турақ жайлардың кириў есиклери орнатылғанлығы, оларға ҳызмет көрсетиў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында 2023 жыл   ҳәр шерек жуўмағы бойынша Район ҳәкими орынбасары Қ.Атамуратов,               Үй-жай коммунал бөлими баслығы Р.Ережепов, Абаданластырыў басқармасы Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы комиссия Г.Жуманазарова

Ж.Ембергенов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
е) Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясында.
47. Аймақларда қоршаған орталықты қорғаў бойынша әмелге асырылып атырған жумысларды үйрениў нәтийжелери ҳәм тараў басшыларының сессияда есабат бериўин шөлкемлестириў ҳаққында 2023 жыл сентябрь Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бөлими К.Сейтниязов Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология» бойынша турақлы комиссия

Б.Бегжанов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
48. «Дийхан хожалығы ҳаққында»ғы  ҳәм «Тамарқа хожалығы ҳаққында»ғы нызамларының орынланыўын үйрениў нәтийжелери ҳаққында. 2023 жыл октябрь Районлык фермер хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңеси М.Қалмуратов Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология» бойынша турақлы комиссия

Б.Бегжанов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
49. Аймақлардың санитариялық-эпидемиологиялық жағдайы, шығындыларды өз ўақтында алып кетилиўи бойынша әмелге асырылып атырған жумысларды көрип шығыў. 2023 жыл   ҳәр шеректиң жуўмағы бойынша «Таза ҳудуд» ДУК районлық бөлимшеси

О.Каримбердиев, Районлық СЭТҳЖС бөлими Г.Наўбетуллаева

Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология» бойынша турақлы комиссия

Б.Бегжанов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
ё) Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли мәмлекетлик органларында әшкаралықты тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы комиссиясында
50. Хәр бир тараў бойынша әмелге асырылып атырған реформаларды халыққа жеткериў, бунда, ғалаба хабар қуралларынан, мәлимлеме хызметинен ҳәм интернет тармақларынан пайдаланыў жағдайларын үйрениў ҳәм нәтийжелерин талқылаў. 2023 жыл   ҳәр шеректиң жуўмағы бойынша Район ҳакимлиги мәлимлеме хызмети, тийисли тараў бюасшылары Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли мәмлекетлик органларында әшкаралықты тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы комиссия Е.Мухамбетов Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
51. Мәмлекетлик органлары жумысларында «Мәмлекетлик ҳәкимят ҳәм басқарыў органлары жумысларының ашықлығы  ҳаққында»ғы нызамға әмел етиў жағдайларын көрип шығыў шығыў 2023 жыл ноябрь Район ҳакимлиги мәлимлеме хызмети, тийисли тараў бюасшылары Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли мәмлекетлик органларында әшкаралықты тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы комиссия Е.Мухамбетов Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
52. Орынларда «Реклама ҳаққында»ғы нызамы талапларына әмел етиў жағдайларын көрип шығыў 2023 жыл август Район ҳәкимлиги ҳәм тийисли тараў басшылары Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли мәмлекетлик органларында әшкаралықты тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы комиссия Е.Мухамбетов Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
ж) Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша турақлы комиссиясында
53. Депутатлар тәрепинен депутатлық әдеби қағыйдаларына әмел қылыў жағдайларын анализ етип барыў ҳәм нәтийжелерин талқылаў.  

2023 жыл   ҳәр шеректиң жуўмағы бойынша

Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша турақлы комиссиясы Х.Аннакулов Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша турақлы комиссиясы

Х.Аннакулов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
и) бәрше турақлы комиссия жумыслары жөнелислеринде
54. Атқарыўшы ҳәкимият органы  районлық бөлимлери басшыларының мақсетли көрсеткишлерге (индикаторларға) ерисиўи бойынша аймақты раўажландырыў дәстуриниң (әдетте мәҳәллелер кесиминде)  орынланыўын көрип шығыў. 2023 жыл декабрь Район ҳәкими                  1-орынбасары М.Ниязов, ҳәким орынбасарлары, тараў басшылары Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери турақлы комиссия

С.Қалханов

Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
55. Қадағалаў-анализлеў илажларын  «мәҳәллебайлық» тийкарында халықтың күнделик (камбағаллықты қысқартыў, бәнтлик, суў, жол, абаданластырыў, электр энергиясы, газ ҳәм басқа камунал хизметлер тараўында) машқалаларын шешиўге ҳәмде жәмийетшилик қадағалаўын тәмийнлеўге қаратыў. 2023 жыл   ҳәр айда Турақлы комиссия баслықлары

С.Қалханов, Г.Жуманазарова

Тийисли турақлы комиссия ағзалары ҳәм партия топарлары ағзалары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
III. Шөлкемлестириў илажлары
56. Сессияларға, турақлы қамиссия мәжилислерине таярлық көриў бойынша шөлкемлестириў жумыслары. 2023 жыл сессиялар аралығында Турақлы комиссия баслықлары Турақлы комиссиялар ҳәм партия топарлары ағзалары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
57. Халық пенен ушрасыўлар, сайлаўшыларды қабыл кылыўды шөлкемлестириў. 2023 жыл            ҳәр айда реже тийкарында Районлық Кеңес депутатлары (Дизим бойынша) Турақлы комиссия ағзалары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
58. Район ҳәкими орынбасарлары ҳәм атқарыўшы ҳәкимяттың структуралық бөлимлериниң басшыларын лаўазымға тайинлаў ҳәм лаўазымнан азат етиў ҳаққындағы мәселелерди көрип шығыў ҳәм тастыйықлаў. 2023 жыл талабанлар киритилген күннен кейин  10 күн ишинде Район ҳәкими Д.Утемуратов Тийисли турақлы комиссия Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
59. Ис-режениң орынланыўын анализлеп барыў. 2023 жыл             ҳәр айдың  25-сәнесине шекем Секретариат баслығы У.Утегенов Турақлы комиссиялар баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
60. Қабыл етилген жаңа нызамлар, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманлары, қарарлары ҳәм өткерилген мәжилислериниң мазмунын ҳәм әҳмийетин халыққа жеткериў мақсетинде үгит-нәсият илажларын шөлкемлестириў. 2023 жыл ңызам қабыл қылынған қүннен баслап

3-күн ишинде

Турақлы комиссия баслықлары Турақлы комиссиялар ағзалары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
61. Олий Мәжилис Нызамшылық палатасы тәрепинен тастыйқланған ҳәм Олий Мәжилис Сенатына киритилген нызамлардың талқыланыўын шөлкемлестириў. 2023 жыл нызам киритилген  қүннен баслап

5-күн ишинде

Секретариат баслығы У.Утегенов Турақлы комиссиялар баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
62. Өзбекстан Республикасының «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимят ҳаққында»ғы Нызамында нәзерде тутылған жағдайларда ҳәким қарарларын тастыйқлаў. 2023 жыл сессиялар даўамында Район ҳәкими Д.Утемуратов Тийисли турақлы комиссия баслығы Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
63. Районлық  Кеңес қарарларының тийисли орынлаўшыларға тарқатылыўы ҳәм орынланыўы бойынша қадағалаў жургизиў жағдайлары (турақлы комиссияларға, ҳәкимлик бөлимлери, басқармалар ҳам басқа структуралық бөлимлер, тийисли мәмлекетлик органларына, кәрханаларға, мекемелерге, шөлкемлерге, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерге   мәкемелер, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органларына, әмелдар шахсларға) Қарарларды тарқатыў – қарар қабыл қылынғаннан 3-күн, орынланыўын қадағалаў –  ҳәр айдың  25-сәнесине анализ қылыў   Турақлы комиссия баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
IV. Районлық Кеңес жумысларын мәлимлеме-анализлеў материаллары менен тәмийинлеў
64. Районлық Кеңес ис-режесин қәлиплестириўде жойбарын жәмийетшилик додалаўга қойыў, еркин, әшкара  додалаў, жәмийетшилик пикирин есапқа алыў.

Ис-режени қәлиплестириўде аймақтағы кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлердиң, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлердиң, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органларының усынысларын инабатқа алыў.

2023 жыл июнь Секретариат баслығы У.Утегенов Турақлы комиссиялар баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
65. Районлық Кеңес ис-режесин ғалаба хабар қуралларында жәриялаў. 2023 жыл июль Секретариат баслығы У.Утегенов Турақлы комиссиялар баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
66. Сессияда қабыл қылынған қарарларды ғалаба хабар қуралларында жәриялаў. 2023 жыл қарар қабыл қылынған қүннен баслап

3-күн ишинде

Секретариат баслығы У.Утегенов Турақлы комиссия баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
67. Социаллық тармақларда аймақлар бойынша шығып атырған маселелерге районлық Кеңес позициясын тезлик пенен қәлиплестириў ҳәм мүнәсибет билдириў. Хабар шыққан күннен баслап 1-күн ишинде Секретариат баслығы У.Утегенов Турақлы комиссия баслықлары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов
68. Ғалаба хабар қуралларында материаллар жарытыў ҳәм  интервьюлар берип барыў. 2023 жыл             ҳәр айда  реже тийкарында Районлық Кеңес депутатлары (Дизим бойынша) Турақлы комиссиялар ағзалары Бас қәнигелер

М.Абатов

Б.Толебаев

Секретариат баслығы У.Утегенов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2023 10:43:40 115