ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ШЕШИМИ:Кегейли районлық ишки ислер бөлими баслығының 2023-жылдың биринши шерегинде район аймағында ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайлары туўралы есабаты ҳаққында.

15.05.2023 19:26:13 145 Баспаға шығарыў

Кегейли районлық ишки ислер бөлими баслығының 2023 жылдың биринши шерегинде район аймагында ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайлары туўралы есабаты ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәмде «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

Ш Е Ш И М  Е Т Е Д И:

 

  1. Кегейли районлық ишки ислер бөлими баслығы ўазыйпасын атқарыўшы
    Н.Адилбековтың 2023 жылдың биринши шерегинде район аймағында ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикасы жағдайлары туўралы есабаты мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  2. Кегейли районлық ишки ислер бөлими (Н. Адилбеков) пуқаралар жыйынлары ҳәм тийисли жәмийетлик шѳлкемлер менен биргеликте:

– аймақларда жәмийетлик қәўипсизликти тәмийинлеў ҳәм ҳуқықбузарлықлардың ерте алдын алыў бойынша илажлардың нәтийжелилигин асырсын;

– жынаятшылықтың ерте алдын алыўда тийкарғы итибарды жынаят ислеўге бейим болған шахсларды алдыннан анықлаўға қаратсын ҳәмде түрли тәртипбузарлық ислеген пуқараларды орынларда пуқаралар жыйынлары басшылары ҳәм белсендилери менен биргеликте мәҳәллеге алып шығып, оларға жәмийетшилик тәрепинен тәсиршең шараларын қолланыў илажларын көрсин;

– жынаятлардың айырым түрлери өсип кеткен аймақлардағы криминоген жағдайды сын көз-қарас пенен анализ еткен ҳалда жынаятлардың өсип кетиў себеплерин анықлап ҳәм олардың алдын алыўға қаратылған илажлар көрсин;

– орынлардағы профилактика инспекторлары,  районлық медицина
бирлеспеси, халықтың бәнтлигине көмеклесиў орайы менен биргеликте жасаў орнынан узақ мүддетке шығып кетип, қайтып келген шахслар менен профилактикалық илажларын шөлкемлестириў, оларды медициналық көриктен өткерип, саламатластырыў ҳәмде бәнтлигин тәмийинлеў бойынша тийисли илажларды әмелге асырсын.

– жол-транспорт ҳәдийселериниң басым көпшилиги пиядалар қатнасында жүз берип атырғанлығын итибарға алып, қәўипсиз пиядалар өтиў орынларын шөлкемлестириў, қағыйдабузар пиядаларға ҳәкимшилик шараларын көриў ҳәмде жәмийетшилик арасында жол ҳәрекети қағыйдаларына қатаң әмел етиў бойынша үгит-нәсият жумысларын еледе күшейттирсин;

– профилактикалық есапта турыўшы, жумыссыз ҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша турақлы түрде тийисли илажларды шөлкемлестирип барсын;

– алдын судланған ҳәм еркинен айырыў орынларынан жазасын өтеп келген, сондай-ақ, шет еллерден жумыс ислеп қайтқан шахсларды турақлы жумыс орынлары менен тәмийинлеў шараларын көрсин.

  1. Кегейли районы кәмбағаллықты қысқартыў ҳәм бәнтликке көмеклесиў бөлими (Н.Акимниязов), Кегейли районы шаңарақ ҳәм ҳаял-қызлар мәселелери бөлими (Г.Хожамбергенова) пуқаралар жыйынлары басшылары ҳәмде профилактика инспекторлары менен биргеликте:

– шаңарақ-турмыс тәризиндеги жүз берип атырған аўыр түрдеги жынаятлардың алдын алыў мақсетинде тынышсыз шаңарақлар бойынша профилактикалық жумысларын күшейттирсин, усы шаңарақларда саламат турмыс тәризин турақластырыў бойынша айрықша илажларды белгилесин ҳәм әмелге асырсын;

– ҳаял-қызлар арасында ҳуқықый билимлерин асырыў, диний экстремизм, миссионерликтиң ҳәмде түрли диний ағымлардың тәсирине түсип қалыў, жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлық, ерте неке, АИЖС кеселлиги ҳәм өз жанына қас етиўдиң алдын алыўға қаратылған үгит-нәсият жумысларын күшейттирсин;

  1. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға карсы гүресиў бойынша турақлы комиссиясына (М. Аймуратов) жүкленсин.
15.05.2023 19:26:13 146