ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ШЕШИМИ:Кегейли районы аўыл хожалығы кәрханалары бойынша 2023-жыл өними ушын жетистирилетуғын аўыл хожалығы егинлерин жайластырыў ҳәм тийкарғы түрдеги азық аўқат өнимлериниң кепилликли түрде жеткерилип берилиўин ҳәм баҳалардың турақлылығын тәмийинлеў бойынша «Жол карта»сын тастыйықлаў ҳаққында.

04.04.2023 19:18:50 116 Баспаға шығарыў

Кегейли районы аўыл хожалығы кәрханалары бойынша 2023-жыл өними ушын жетистирилетуғын аўыл хожалығы егинлерин жайластырыў ҳәм тийкарғы түрдеги азық аўқат өнимлериниң кепилликли түрде жеткерилип берилиўин ҳәм баҳалардың турақлылығын тәмийинлеў бойынша «Жол карта»сын тастыйықлаў ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәм “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

 

  1. Кегейли районы аўыл хожалығы кәрханалары бойынша 2023-жыл өними ушын жетистирилетуғын аўыл хожалығы егинлерин жайластырыў ҳәм тийкарғы түрдеги азық аўқат өнимлериниң кепилликли түрде жеткерилип берилиўин ҳәм баҳалардың турақлылығын тәмийинлеў бойынша «Жол карта»сын тастыйықлаў ҳаққындағы Кегейли районы аўыл хожалығы бөлими баслығы орынбасары А.Тилеўлесовтың мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  2. Кегейли районы аўыл хожалығы кәрханаларының 2023-жыл өними ушын жетистирилетуғын аўыл хожалығы егинлерин жайластырыў бойынша дизими 1-қосымшаға муўапық, тийкарғы түрдеги азық аўқат өнимлериниң кепилликли түрде жеткерилип берилиўин ҳәм баҳалардың турақлылығын тәмийинлеў бойынша «Жол карта»сы
    2-қосымшаға муўапық мақуллансын.
  3. Кегейли районы ҳәкимлиги (Ж.Юсупов), аўыл хожалығы бөлими (Р.Ережепов) не:

– аўыл хожалығы кәрханаларының 2023-жыл ушын жайластырылған аўыл хожалығы егинлериниң жер участкалары контурларына туўры жайластырылыўы, белгиленген егинлердиң өз мүддетлеринде егилиўи ҳәм вегетация дәўириндеги агротехникалық қағыйдаларға сай тәрбия бериў жумысларының өз мүддетлеринде ҳәм сапалы алып барылыўын турақлы қадағалаўға алыў;

– тийкарғы түрдеги азық аўқат өнимлериниң кепилликли түрде жеткерилип берилиўин ҳәм баҳалардың турақлылығын тәмийинлеў бойынша «Жол карта»сында белгиленген ўазыйпалардың өз мүддетлеринде ҳәм сапалы орынланыўын тәмийинлеў тапсырылсын.

  1. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясынаҳәм район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасарына (А.Юсупов) жүкленсин.

 

Кегейли тумани худудида жойлашган фермер хужаликлари ва кишлок хужалиги кархоналарига
2023 йил хосили учун асосий майдонларга экинларни жойлаштириш тўғрисида
М А Ъ Л У М О Т
Фермер хужаликлари номи Йуналиши Контур сони Умумий ер майдони,га Эккин ер майдони Балл-бонитери Жами к/х экинлари жойлаштирилган майдон, га Фарки (+,-) 2023 йил ҳосили учун асосий майдонларга экиладиган экинлар Ахолига таркатиладиган ер 2023 йил хосили учун такрорий майдонларга экиладиган экинлар
Ғалла Пахта Сабзавот Картошка Полиз Мош Соя Кунжут Кунгабокар Шоли Озуқа экинлари Янги боғ, узумзор ва тутзор Бошқа экинлар Сабзавот Картошка Полиз Мош Кунжут Шоли Озуқа экинлари
жами беда
Жузим-баг ОФЙ
1 Рустем Ережепов пахта-галла 15 161,4 90,2 42 90 -0,3 20 31 4 4 12 15 7 4 9
2 Юсуп Казаяклы пахта-галла 12 113,3 75,3 42 75 -0,8 10 41 4 7 13 1 6
3 Шойын жолшы пахта-галла 11 193,1 76,2 30 76 -0,4 15 38 6 17 12
4 Аббаз Кыпшак пахта-галла 17 152,0 122,3 40 114 -8,5 15 42 17 35 4 7
5 Имаматдин багман пахта-галла 18 206,9 121,8 44 120 -1,4 45 4 4 5 11 4 32 17 6 9
6 Откирбек Откирбаев пахта-галла 12 174,5 122,3 42 122 0,0 19 63 9 10 21 13
7 Айтнияз Анна пахта-галла 9 114,1 75,7 42 76 0,7 25 44 7 11
8 Генжебаев Байрам пахта-галла 9 124,0 125,4 40 125 0,0 30,0 56 14 25 9 10
9 Бегзод Озод пахта-галла 16 182,1 131,1 42 130 -1,1 30 100 7 7
10 Нурмамбет Халкабадшы пахта-галла 7 116,8 65,7 40 65 -0,4 10 35 3 8 10 7 2
11 Нийети табыс пахта-галла 2 22,8 12,3 40 12 7 5
12 Кайып Майшы пахта-галла 10 97,6 87,1 43 87 0,0 18 50 7 13 5
13 Атабек Горден хауыс пахта-галла 8 146,6 103,0 43 103 0,4 14 50 3 11 11 9 6 9
14 Наукыран пахта-галла 12 130,2 97,6 41 98 27 8 4 37 10 12 3 11
15 Халкабад галле пахта-галла 18 174,3 141,2 39 141 -0,6 44 70 3 13 11 25
16 Нийети кайыр пахта-галла 13 83,3 86,2 46 85 -0,7 21 44 4 4 9 4 8
17 Ерланбек багы Богдорчилик 1 6,1 5,0 40 5 5
18 Агро импех Кегейли Богдорчилик 4 22,8 22,1 40 18 -4,1 18
19 Илхам баг Богдорчилик 5 24,3 20,8 38 21 21
20 Мухабат багы бостан Богдорчилик 1 4,2 4,0 40 4 2 2
21 Данияр Зинатдинов Сабзовот 1 5,4 5,0 39 5 2 3
22 Кыдырбай канлы Сабзовот 1 9,8 5,1 48 5 2 3
23 Махсет канлы Сабзовот-галла 1 24,8 19,1 40 19 13 6
24 Гулжахан Емберген Сабзовот 2 22,6 7,2 32 7 0,0 4 3
25 Жумахан ата Сабзовот 1 12,4 8,6 32 9 3 4 2
26 ТМ Асад Чоравачилик 7 81,7 36,0 37 36 2 9 4 22 8
27 Айсултанбек Чоравачилик 4 50,0 25,0 43 25 10 2 13
28 Шахсанем Мирбек Чоравачилик 13 262,4 69,1 36 67 -2,1 10 14 2 41 8
29 Абатов Азизбек Чоравачилик 7 84,1 47,5 40 47 0,0 8 14 4 6 6 9
30 Кутлы макан Чоравачилик 15 410 81,3 40 80 -1,0 13 3 10 55 41
31 Авто версия Баликчилик 1 12,8 4,4 38 4 4
32 Агро оним Нукус дехкончилик 4 50,4 44,1 39 44 0,0 10 10 15 15 10
33 Арзымбетов Кууатбай дехкончилик 1 3,0 2,3 40 2 2
34 Кегейли жаналык таркатыушы дехкончилик 1 30,9 5,1 40 5 0,0 2 3
35 Закир баг Богдорчилик 1 4,5 4,0 38 4 4
36 Жолдас Сапашев дехкончилик 2 5,3 5,0 42 5 2 3
37 Гоззал Ерназар дехкончилик 1 147,8 55,0 40 51 -4,0 51
38 Ибрат Акмал Чоравачилик 9 144,8 67,2 29 66 -1,4 7 14 44 46
39 Халкабад галле кластер Галлачилик 15 126 126,0 126
39 Жами х 287 3612,7 2076,1 40 2051 -25,4 514 715 13 33 25 51 28 171 55 342 125 103 10 50 37 62
Кок озек ОФЙ
1 Андижан Ис Перфект МЧЖ чорвачилик 4 39,2 39,5 38 39 16 24 14
2 Чорас асал дехкончилик 31 182,7 78,0 38 78 0,0 43 21 14
3 Зайыр кыят инвест сабзоватчилик 2 14,9 14,4 40 14 0,0 7 1 3 4
4 QANJIGALI KIPCHAQ NUKUS чорвачилик 2 43,8 8,0 38 8 8
5 Дилбар Жахан дехкончилик 1 9,9 8,6 38 9 9
6 Кегейли Матлубат сауда чорвачилик 4 139,8 14,7 38 15 15
7 Кудияр ата богдорчилик 1 5,7 5,1 38 5 5
8 Амир Мухит сабзоватчилик 2 24,2 9,3 36 9 4 5
9 Избаганбет ауыл пахта-галла 25 155,8 96,0 41 96 -0,5 43 2 1 30 14 11 5
10 Жолый ауыл пахта-галла 31 255,9 115,9 39 117 0,7 60 33 3 11 11 10 7
11 Муса анна пахта-галла 10 130,1 78,9 43 74 -5,4 14 31 4 11 1 13
12 Аллияр Азамат пахта-галла 13 120,1 69,2 40 68 -1,2 20 33 1 14 10
13 Жаббар Толыбаев пахта-галла 15 181,5 65,7 38 66 -0,2 28 26 1 1 4 5 7
14 Жанкылыш махсым пахта-галла 32 159,4 87,6 42 88 0,0 21 26 0 3 2 9 1 9 10 10 6 9
15 Каллибек Пирлешов пахта-галла 49 356,6 175,4 41 175 0,0 55 58 6 3 5 6 3 1 5 24 10 5 4 9
16 Шортан ата пахта-галла 17 142,1 67,8 42 68 0,0 28 31 1 3 4 8
17 Даулетияр капытал сервич пахта-галла 34 299,4 150,7 37 151 0,0 39 36 1 5 7 35 10 12 7
18 Аскар Марал пахта-галла 34 52,2 38,0 38 38 0,0 7 13 5 6 2 5
19 Жузимбаг шаруа пахта-галла 11 131,2 90,1 36 84 -5,7 19 12 48 40 5
20 Кудайберген Бийбайша пахта-галла 24 115,6 117,3 39 117 0,0 26 38 5 2 3 7 3 32 16 3
21 Исатай Ерасыл дехкончилик 3 15,1 9,7 38 10 2 6 2
22 Яхыпбай торе дехкончилик 1 11,7 6,1 43 6 6
23 Калли Жагыс Кегейлиши пахта-галла 16 470,7 161,5 38 157 -4,6 20 3 10 124
24 Камалатдин караматдин пахта-галла 16 97,2 58,6 38 52 -6,9 8 28 3 4 8 8
25 Ансат шеруши пахта-галла 22 322,0 85,2 42 85 0,0 20 45 5 11 5 5 2
26 Женис налуан пахта-галла 23 214,3 100,8 38 101 0,0 24 56 11 10 6
27 Асир 21 пахта-галла 20 160,0 104,4 38 104 0,0 25 65 14 7
28 Кабыл Махсетбаевич пахта-галла 43 342,7 157,3 41 157 0,0 40 78 4 2 24 6 3 7
29 Куаныш Мураб пахта-галла 26 263,8 125,3 38 125 20 47 7 51 6
30 Нуреке пахта-галла 51 143,1 95,2 44 95 0,0 20 41 3 12 11 8 4
31 Дастан ,Халкабадшы пахта-галла 13 113,3 84,2 38 75 -9,3 20 44 7 4 4
32 Гайрат табыслы пахта-галла 19 159,5 58,8 38 61 2,3 12 40 3 6 9
33 АЛП-Ургуну пахта-галла 8 34,0 32,6 32 29 -3,6 11 14 2 2 9
34 ГАНИ АЛИМ пахта-галла 6 20,0 20,1 36 18 -1,8 5 10 3 3
35 Губен батыр Жери галлачилик 6 22,3 22,3 36 19 -3,7 12 3 4 6
36 Арыслан шаруа чорвачилик 12 94,0 69,7 38 70 0,0 31 5 4 5 24
37 Дима шаруа чорвачилик 52 164,7 52,4 38 52 0,0 15 2 35
38 Гранд Кегейли чорвачилик 10 104,6 31,4 38 31,4 0,0 15 3 13
39 Ата макан чорвачилик 12 115,0 50,8 43 49 -2,2 9 14 1 3 21 3
40 Гулдана Зарина чорвачилик 12 188,2 46,6 38 47 5 42
41 Шегебай колем чорвачилик 7 11,0 8,5 38 9 4 5
42 Нанбай шаруа чорвачилик 14 53,7 30,4 36 30 -0,2 3 27
43 Кегейли Жасур шерхан МЧЖ дехкончилик 4 23,0 16,7 38 13,8 -3,0 8 6
44 Айгул Перизат МЧЖ дехкончилик 4 41,7 8,0 38 8 8
45 Кегейли Зем дехкончилик 4 45,8 19,2 38 19 -0,4 8 3 3 5
46 Сатнияз Торениязов баликчилик 4 29,6 8,2 38 8 4 4
47 Агротраде комплекс Кегейли богдорчилик 4 32,2 10,0 38 10 5 5
48 Говдир ой ислеп шыгарыу бошкалар 1 319,1 19,8 38 20 20
49 Кегейли агро пилла тутчилик 1 12,0 12,0 38 12 12
50 Амирбек Аймуратов баликчилик 1 22,2 3,3 38 3 3
50 Жами х 757 6206,5 2839,2 39 2794 -45,7 523 1017 19 84 24 44 34 247 28 637 113 132 4 7 48 44 30
Жанабазар ОФЙ
1 Арзыу пахта-галла 24 582,4 163,8 36 163 -1,2 40 50 1 7 18 21 25 8 6
2 Калбеке елти пахта-галла 12 139,1 69,3 32 69 -0,3 16 20 1 1 7 24 13
3 Илхам Кууаныш пахта-галла 6 92,4 39,5 38 39 -0,5 15 2 3 15 4 5 5
4 Баян ишан пахта-галла 10 119,3 92,6 39 84 -8,7 16 31 9 25 3 7 6
5 Жандулла Юсуп пахта-галла 14 111,4 101,1 39 101 -0,4 18 41 3 10 24 5 7 10
6 Карамат Журабек пахта-галла 14 186,7 97,8 38 97 -0,9 14 44 2 12 21 4 8 6
7 Султанияз Кегейлиши пахта-галла 20 188,9 112,2 32 109 -3,7 41 38 2 6 18 3 4 9 8
8 Каналы Ережеп пахта-галла 2 31,8 19,1 38 19 0,1 13 2 2 2
9 Ержанов Утемурат пахта-галла 16 154,9 75,2 34 73 -2,5 26 25 2 2 14 4 9
10 Беркал ата пахта-галла 12 142,8 71,3 35 71 -0,7 24 14 1 2 2 1 8 15 3 3
11 Кегейлиши Ерназар пахта-галла 29 350,7 159,5 37 160 0,6 40 69 4 2 4 19 6 11 4 6
12 К.Т.Ф Шакенов пахта-галла 10 148,3 44,1 36 44 0,0 10 11 1 4 12 2 4 8
13 Назарбек Утемуратов пахта-галла 18 106,7 101,7 40 101 -0,7 48 10 7 5 13 18 5 11
14 Юсупбай Каналиев пахта-галла 20 146,9 118,4 36 117 -1,6 25 39 3 2 2 6 2 7 4 23 4 9
15 Кылкалы ауыл пахта-галла 33 414,4 193,0 34 192 -1,4 12 14 2 3 14 4 44 91 8 6
16 Сейтназар Ержанов пахта-галла 19 223,6 123,7 39 125 0,8 47 38 2 2 2 4 2 6 4 17 17
17 Рустем кассап пахта-галла 2 15,7 15,7 35 16 0,0 2 14
18 Абатов Талуас пахта-галла 22 262,4 126,4 40 125 -1,3 26 50 2 2 2 2 18 20 3 10
19 Амирбек Кегейлиши пахта-галла 5 39,6 26,4 34 26 0,0 20 6
20 Илаладдин Генжебаев чорвачилик 20 232,8 151,0 36 151 -0,4 11 25 2 2 5 4 5 86 20 11 7
21 Кокан-Ардана чорвачилик 3 48,2 15,1 35 15 0,0 5 10
22 Мийирбек Акмангыт чорвачилик 10 129,1 48,4 34 48 -0,3 2 4 2 9 3 29
23 Кошым Палуан чорвачилик 3 67,9 8,6 32 9 0,0 2 7 7
24 Мамыкшы шаруа чорвачилик 4 18,5 19,8 34 20 2 3 15 15
25 Артыкбай Дауытбай чорвачилик 3 25,1 13,3 36 13 0,1 2 11
26 Аминбой шаруа чорвачилик 10 123,6 87,3 37 85 -2,0 12 25 1 2 3 3 3 38 12
27 Аделет Култас чорвачилик 9 57,2 37,9 32 38 0,0 3 3 9 23
28 Гул Барно богдорчилик 1 9,8 7,0 36 7 2 5
29 Карлыбай Кайшылы сабзоватчилик 1 15,1 17,4 36 17 0,0 2 2 2 2 6 3
30 Жумамбет жер сабзоватчилик 2 13,2 6,1 30 6 0,0 2 2 2
31 Бекмухаммед Жалгасов сабзоватчилик 3 15,0 8,5 36 10 1,6 3 1 2 2 2
32 Рашит Мансур сабзоватчилик 1 6,6 5,4 36 5 0,0 1 1 3
33 Маман Жалымбетов сабзоватчилик 1 18,7 8,0 38 7 -1,0 2 1 2 2
34 Айбек Бекбаулиев сабзоватчилик 3 6,7 5,4 32 5 0,0 2 2 2
35 Карлыбай Байрамбай сабзоват-галла 3 34,9 11,3 30 11 0,0 2 1 5 3
36 Сапарбай Данияров сабзоват-галла 3 16,4 15,3 38 15 -0,3 2 2 1 2 4 4
37 Боранбай жер сабзоват-галла 2 29,9 25,8 36 26 0,1 12 2 2 8 2 8
38 Айтбай Байназаров пахта-галла 9 43,4 50,8 30 51 0,3 2 3 4 3 2 3 11 23
39 Муратбаев Аманбек бошкалар 17 186,0 88,2 37 88 88 88
40 Алламин Амин сабзоватчилик 3 19,9 6,5 40 7 1 2 3 1
41 Сахибжамал 2020 сабзоватчилик 1 12,2 5,0 36 5 2 4
42 Боян Ехпо Сервис бошкалар 13 200,2 99,8 38 100 0,0 20 14 2 2 41 21 9
43 Бегалы Таракты баликчилик 1 8,4 2,5 34 3 3
44 Тимур Хожаметов ЖМК бошкалар 5 94,0 30,5 34 31 9 2 19
45 Реймов Берикбай пахта-галла 6 48,4 43,1 38 43 8 14 2 3 2 7 7 7
46 Агродраде Комплекс богдорчилик 4 23,7 20,9 34 21 21
47 Кажимумхан торт кара ФХ пахта-галла 4 28,4 23,4 36 23 0,0 5 10 1 2 1 4 5
48 ПОЛАТ УМИРОВ ФХ пахта-галла 14 100,5 87,6 32 87 -1,1 22 35 2 2 10 3 10 4 14
49 Нил-нур галлешилик 1 18,0 4,9 36 5 2 3
50 Улдаулет Бердакбаева сабзоватчилик 12 15,4 13,3 38 13 2 2 5 4
51 Сатбай Рахман багы богдорчилик 1 4,9 4,7 34 5 2 3
52 Сагынбаев Ерлан богдорчилик 1 5,0 4,9 36 5 5
53 Дилен хожа баликчилик 1 19,0 10,0 36 10 10
54 Кенегес тамарха бошкалар 3 64,7 11,4 32 10 -1,1 2 4 2 2
55 Жанабазар тут кластер богдорчилик 8 55,8 46,0 38 46 46
5 Агро Халкабад пахтасы пахта-галла 70 475,6 341,4 36 340 -1,4 340
57 Дауранбек Нурниязов сабзоват-галла 5 77,1 16,7 38 17 0,0 1 2 4 5 3 2
58 Дилеке бий пахта-галла 2 56,9 6,0 36 6 0,0 2 4
59 BIG GREAT LANDS MCHJ пахта-галла 5 53,1 34,6 36 34 -0,5 31 3
60 SOJIDANUR KLASTER чорвачилик 1 45,7 12,8 36 13 13
61 Жасурбек шаруа фх чорвачилик 3 29,3 19,7 38 20 0,0 2 2 8 8
62 Мухаммед Али кенегес бошкалар 5 24,0 22,0 36 22 -0,3 2 2 5 3 10
63 Уснат Шаруа чорвачилик 1 65,9 1,6 36 2 0,0 2
64 Mirzagaliy Qilqali чорвачилик 1 2,0 0,9 34 1 1
65 MUKOFOTXON-ZARRINABONU чорвачилик 1 4,0 3,0 36 3 3
66 Актуба жайлау чорвачилик 2 393,2 18,0 36 18 18
67 КК Боян бошкалар 21 984,4 125,6 34 126 0,1 10 55 61
68 Асиян Фиш  уч 1 баликчилик 1 5,0 5,0 34 5 5
68 Жами х 592 7490,9 3402,8 36 3374 -28,7 513 1040 40 60 56 50 75 288 32 942 138 137 141 8 40 60 129
Ийшан кала ОФЙ
1 Хасылбек алибек пахта-галла 6 86,2 71,7 41 72 16 34 5 16 9
2 Ешбай Нурсултан пахта-галла 8 88,8 76,9 38 75 -2,2 15 25 13 22 12
3 Таубай Кыпшак пахта-галла 2 33,9 23,6 38 24 0,0 5 10 5 3 5
4 Ажинияз Пирнияз пахта-галла 14 146,6 95,5 42 94 -1,5 81 13
5 Нажим ийшан ата пахта-галла 16 239,7 113,3 38 113 -0,7 10 63 16 23 5 2
6 Нурлыбек Садык пахта-галла 11 117,6 91,3 30 66 -25,2 15 51 6 7
7 Канат батыр пахта-галла 23 278,9 148,5 40 149 10 67 33 24 14 10
8 Куяшлы Халкабад пахта-галла 10 90,7 69,3 44 68 -1,3 15 29 8 16 3 10
9 Руслан Реймов пахта-галла 13 100,1 88,0 29 87 -1,2 16 51 10 3 7 6 10
10 Раман баслык пахта-галла 14 135,3 100,0 41 100 0,4 16 45 13 13 13 4 15
11 Муратбаев Сайытбек пахта-галла 15 236,8 136,2 50 135 -0,9 17 100 13 5 17
12 Жулдыз пахта-галла 28 329,7 233,9 41 218 -15,6 45 100 7 58 8 12 26
13 Ерлепесов Бектурсын пахта-галла 19 163,1 140,1 43 140 -0,1 24 65 9 31 11 12 12
14 Баграм инвест пахта-галла 20 218,8 106,2 41 104 -2,4 20 45 24 6 9 16
15 Исак ата маканы пахта-галла 3 110,5 20,5 40 46 25,0 25 8 13
16 Кегейли Чимбай агро кластер пахта-галла 35 262,9 262,9 39 257 -5,9 188 48 21
17 Самад Халкабад багы богдорчилик 1 1,5 1,3 38 1 1
18 Саламат Самат багы богдорчилик 1 2,0 1,9 38 2 2
19 Баглы макан сабзоват-галла 3 37,9 36,2 38 36 19 7 10
20 Ниязбай Асенов сабзоват 3 26,3 13,5 40 13 -0,1 4 5 3 1
21 Наргиза Кенесбаева сабзоват 3 14,2 12,4 40 12 0,0 3 3 4 3
22 Каллибек Кенесбай сабзоват 2 13,1 15,8 45 16 0,0 6 3 3 4
23 Кобланов Жоллыбай сабзоват 2 16,6 10,0 29 10 3 3 4
24 Садат басар сабзоват 2 30,6 15,4 38 15 0,1 3 4 3 5
25 Азиз Саламат сабзоват-галла 3 22,0 21,4 51 21 0,0 6 7 5 4
26 Азизбек Баубеков сабзоват-галла 4 23,1 21,0 43 20 -0,6 6 3 3 2 5 1
27 Руслан Нурсултан сабзоват-галла 1 22,6 21,8 38 22 13 4 5
28 Зубайда Айсанем сабзоват 2 12,1 10,7 40 11 3 2 6
29 Сарсенбай баганалы сабзоват 3 5,4 5,1 38 5 2 1 2
30 Исмайлов Абдимажит сабзоват 3 16,0 12,7 40 13 6 3 4
31 Абдиразахов Махсет сабзоват 1 4,4 4,4 40 4 4
32 Аксунгул Матекеева сабзоват 1 4,9 4,8 40 5 3 2
33 Куйын чорвачилик 5 61,3 30,7 42 31 5 4 15 15 7
34 Рашид Мамбетниязов чорвачилик 6 23,1 23,8 43 24 13 11 11
35 Хожаназар Солахай чорвачилик 4 137,6 18,9 33 19 19 15
36 Емберген Агроном чорвачилик 7 55,2 30,2 38 29 -0,8 5 7 11 8 7
37 Раманов Русланбек чорвачилик 2 41,5 28,9 42 29 4 4 21 21
38 Пийшенбай шаруа чорвачилик 5 78,2 38,3 38 37 -1,1 3 15 20 16
39 Кок озек елаты чорвачилик 7 84,6 51,4 38 51 15 1 35 24
40 Тилеуимбет чорвачилик 3 23,5 27,8 40 28 0,0 5 7 16
41 ТКС Сакен чорвачилик 6 35,7 29,3 40 29 15 4 10
42 Нурдаулет шаруасы чорвачилик 2 13,9 3,7 34 4 3 1
43 Кегейли матлубат сауда МЧЖ чорвачилик 1 30,8 8,8 36 9 9
44 Ершок Ерлан МЧЖ чорвачилик 2 19,2 16,5 40 17 3 14
45 Райымбек Батырбек МЧЖ чорвачилик 3 21,7 28,4 40 28 3 1 24
46 Ланко Мия МЧЖ бошкалар 2 40,9 12,1 40 12 12
47 Туран Мия МЧЖ бошкалар 10 66,8 58,5 40 59 59
48 Куяшлы Халкабад МЧЖ бошкалар 1 5,0 4,4 38 4 4
49 Едилбек Гулжамал МЧЖ сабзоват 2 10,8 9,9 45 10 3 5 2
50 Кегейли Жахангер Лола МЧЖ дехкончилик 1 64,2 15,4 40 15 15
51 Матчан Нурсултан МЧЖ дехкончилик 1 22,9 15,6 40 16 16
52 Кыпшак Рамила МЧЖ дехкончилик 1 5,6 4,5 40 4 4
53 Говдир ой ислеп шыгарыу МЧЖ чорвачилик 3 364,4 43,5 38 44 44
54 Махсетбай Султан МЧЖ богдорчилик 2 22,0 15,6 42 16 4 11
55 PREMIUM SUPER AGRO чорвачилик 1 16,0 15,4 40 15 15
55 Жами х 349 4137,3 2517,9 40 2484 -34,3 303 1043 23 45 21 40 39 280 526 109 95 71 9 27 58 105
Жалпак-жап ОФЙ
1 Калимбет искендер пахта-галла 26 150,1 100,0 40 99 -1,2 24 31 3 2 2 2 8 24 3 7
2 Жасурбек Нагметов пахта-галла 15 131,5 82,0 39 79 -3,0 15 25 4 2 2 11 13 4 7 7
3 Тимур Бекбергенов пахта-галла 22 214,6 87,4 38 84 -3,2 18 28 4 2 2 2 10 6 8 4 6 7
4 Жаслык пахта-галла 12 114,3 65,3 39 63 -2,3 14 30 2 2 2 10 3 7
5 Даулпаз пахта-галла 14 92,3 54,7 42 54 -0,7 13 23 4 2 2 5 4 1 5
6 Канияз Палуаниязов пахта-галла 12 111,0 81,5 39 81 -0,7 15 25 3 2 3 2 4 3 21 4 3 6
7 Дийуанай пахта-галла 7 50,1 44,8 38 44 -0,9 11 20 3 1 7 2 4
8 Балент Кырман пахта-галла 16 184,4 141,6 34 141 -0,9 15 19 5 2 7 3 16 4 67 10 2
9 Чарм газ пахта-галла 20 219,5 85,3 34 85 0,0 29 4 2 3 2 10 31 6 4
10 Бахрам Бекбаев пахта-галла 9 116,8 46,4 42 47 0,6 15 29 3
11 Алпысбай Турдыбайев пахта-галла 15 124,7 89,6 43 86 -3,9 30 38 2 8 3 5
12 Шыныбек Каштан пахта-галла 19 237,8 142,9 39 140 -3,2 23 25 4 6 3 13 5 55 5 5 4
13 Аралбай пахта-галла 10 83,3 46,5 43 44 -2,2 15 18 3 1 3 4 9
14 Сайым Ой пахта-галла 9 162,6 40,8 38 39 -1,9 15 14 5 2 3 6
15 Борили ой пахта-галла 24 229,8 126,8 38 129 1,9 20 55 5 17 3 23 5 6 11
16 Кара бала пахта-галла 14 84,2 56,1 34 53 -3,1 14 33 2 2 3 10
17 Рахим Наурызбаев пахта-галла 23 120,7 103,0 37 102 -1,1 22 40 5 3 3 9 17 4 3 12
18 Сарбиназ естек Кыпшак пахта-галла 14 121,0 99,8 38 94 -5,8 15 26 3 4 1 16 24 6 5 15
19 Айдос Бессары пахта-галла 12 69,6 40,1 40 37 -3,1 9 18 8 2 4
20 Тогыз уй гузары пахта-галла 26 43,6 34,0 39 36 2,4 4 7 6 15 5 5 4
21 Хожаниязов Кудияр пахта-галла 9 93,4 58,5 38 61 2,5 13 19 3 5 1 7 9 5 3 7
22 Шамсун пахта-галла 7 73,8 49,4 39 47 -2,2 13 19 1 1 5 3 5 7
23 Каратерен пахта-галла 18 115,1 85,9 40 83 -2,8 16 38 4 1 2 7 10 4 5 10
24 Балтамурат Кластер пахта-галла 117 816,4 566,9 34 565 -2,0 135 235 13 5 4 1 31 8 128 17 6 9 39
25 Таза мийуа пахта-галла 13 64,7 55,0 39 54 -1,0 11 20 5 5 8 1 4 6
26 Рамазан Балтаниязов пахта-галла 12 62,0 52,2 38 50 -2,1 4 17 3 22 4 4
27 Кошшанов Нажим богдорчилик 2 6,2 5,1 32 5 5
28 Хожамурат багман богдорчилик 2 7,5 5,1 42 5 5
29 Косназар кият богдорчилик 3 12,4 8,5 34 9 0,1 9
30 Гулзия богдорчилик 1 5,8 5,6 38 6 6
31 Азизбек Калданов богдорчилик 1 7,3 5,3 32 5 5
32 Ниязым Аббаз сабзоватчилик 1 2,4 1,9 38 2 2
33 Келешек аулад сабзоватчилик 1 8,7 7,4 43 7 7
34 Ерназар-Гулайым агро сабзоват-галла 1 9,9 9,8 38 10 -0,1 10
35 Жубай кум чорвачилик 4 57,5 16,4 36 16 16 15
36 Нарымбет шаруа чорвачилик 2 53,7 7,2 38 7 7 7
37 Гулдана Зарина чорвачилик 12 188,2 46,6 38 46 -0,6 46 13
39 Агрофрут МЧЖ чорвачилик 6 55,8 24,0 39 24 24 9
40 Абдул-Борий Кластер чорвачилик 4 27,5 26,4 38 26 26 12
42 Обод голд шаруасы МЧЖ чорвачилик 1 17,1 16,8 38 17 17 10
43 Пахтаабад голд МЧЖ чорвачилик 2 17,5 18,4 38 18 18 13
43 Жами х 538 4364,8 2641,0 38 2600 -40,5 494 864 19 76 20 54 35 239 36 637 163 126 7 33 35 118
Абат ОФЙ
1 Абадан Байназарова Пахта-галла 14 107,2 84,2 48 84 0,0 24 2 6 4 21 28 3
2 Илхам Кайыпов Пахта-галла 24 199,2 108,0 40 108 0,4 31 31 1 1 2 3 15 4 19 10 6
3 Нурлан Насиров Пахта-галла 13 152,4 83,0 40 83 0,4 21 2 6 2 33 1 19 6 5
4 Инят Рахат Пахта-галла 19 312,2 122,0 44 122 -0,2 25 63 5 18 11 5 5
5 Анефия Пахта-галла 24 252,8 110,0 39 109 -0,8 33 25 2 3 2 2 19 3 20 11 6 2
6 Батыр жер Сабзавот-галла 3 41,8 25,0 49 25 6 6 13
7 Караматдин Асанов Пахта-галла 14 193,9 91,0 46 91 0,1 24 31 2 2 10 19 4 8
8 Койлыбай Бекбергенов Пахта-галла 22 209,4 115,0 40 115 -0,3 40 38 2 2 6 26 14
9 Кунназарова Лиза Пахта-галла 27 324,5 143,0 45 157 13,9 25 50 2 8 36 3 33 3
10 Гулбий жер Пахта-галла 28 136,7 96,0 46 123 26,7 31 31 2 2 4 40 2 11 14
11 Актогын ауыл Пахта-галла 12 144,4 63,0 42 63 0,3 40 23 10
12 Кыз мынайым Пахта-галла 20 144,5 77,0 53 77 -0,4 21 25 1 3 2 8 15 8 15
13 Юсуп уста Сабзавот 3 31,0 10,3 47 10 0,0 1 2 5 2
14 Омирбай Реймов Богдорчилик 4 22,6 15,0 40 15 2 2 3 8
15 Берданов Сабырбай Богдорчилик 1 8,3 5,0 40 5 5
16 Кайыпназаров Нурмухаммед Богдорчилик 2 6,8 6,4 44 6 0,0 1 1 4
17 Шихназаров Ахметбек Богдорчилик 2 6,0 5,0 47 5 1 1 3
18 Мадиярова Дияна Богдорчилик 1 5,1 3,0 55 3 3
19 Матчанова Еркинай Богдорчилик 1 2,7 1,8 40 2 2
20 Мухаббат Жугинисова Богдорчилик 2 11,0 4,5 55 5 1 1 1 2
21 Миратдин багы Богдорчилик 2 7,2 5,0 40 5 2 1 2
22 Жайлаубай багман Богдорчилик 2 7,5 4,7 43 5 0,0 1 1 2
23 Раз жер Богдорчилик 1 15,5 8,0 45 8 1 2 1 1 3
24 Абдигани Саламат Богдорчилик 2 9,9 3,7 47 4 0,0 1 2
25 Айзада Кудайбергенова Сабзавот 2 6,0 5,2 44 5 0,0 2 1 1 1
26 Есемурат доктор Сабзавот 3 8,6 4,8 43 5 0,0 1 2 2
27 Элонора Есемуратова Сабзавот 1 6,0 7,0 43 7 0,0 2 2 3
28 Саламат Оразбаев Сабзавот 2 11,7 4,6 54 5 0,0 2 2 1
29 Мамбет Сала Сабзавот 1 11,2 6,4 40 6 1 2 1 2
30 Элонора Уснатдинова Сабзавот 2 13,0 7,8 49 8 2 2 2 2
31 Есберген Бегзад Сабзавот 1 6,1 5,0 55 5 2 2 2
32 Хабиб ата Сабзавот 1 6,2 5,4 40 5 0,0 2 1 2
33 Умитбек Махсым Сабзавот 1 8,1 5,0 40 5 2 1 2
34 Оралбай Турдыбаев Сабзавот 1 6,6 5,4 40 5 1 2 1 1
35 Шынбергенов Мирбек Сабзавот 1 13,9 5,4 51 5 1 2 1 1
36 Есим ауыл Сабзавот 1 9,3 5,2 43 5 1 2 1 1
37 Фархад Говдир Сабзавот 2 21,3 5,6 40 6 0,0 1 2 2 1
38 Турсынбаева Нигархан Сабзавот-галла 5 28,5 20,0 42 20 0,3 7 1 2 1 2 5 3
39 Пишен шабык Чорвачилик 2 82,5 9,3 43 9 9 9
40 Мамит Саламатдин Сабзавот 1 16,6 4,8 38 5 0,0 2 1 2
41 Калыкназар Кенегес Сабзавот-галла 4 44,8 17,1 40 17 2 2 6 7
42 Акпышак шаруа Чорвачилик 4 243,1 14,9 41 15 15 15
43 Сарманбек кенегес Сабзавот 3 23,9 11,6 49 12 2 2 2 2 4
44 Кегейли фгро фито визнес Бошкалар 16 100,7 81,3 40 76 -5,6 3 4 3 15 3 37 20 11
45 Багы бостан Богдорчилик 8 63,0 62,4 39 63 0,1 3 3 25 5 13 13 14
46 Актуба жайлауы Бошкалар 4 396,4 12,0 43 12 12 12
47 Толе кум Сабзавот 1 6,0 4,7 40 5 0,0 2 3
48 Калыйла Коныратбаев Пахта-галла 10 161,3 61,0 44 71 10,4 30 10 4 2 6 3 12 12 3 18
49 Зийнатдин Кенегес Пахта-галла 23 222,8 111,6 50 104 -7,1 23 31 3 13 2 8 8 17 15 12
50 Исламбек Айпарша Пахта-галла 14 180,0 90,8 45 89 -1,5 26 25 2 3 4 2 12 2 12 17
51 Диларам Ганиева Пахта-галла 22 213,9 92,0 43 92 0,4 60 27 5
51 Жами х 379 4264,0 1855,7 44 1893 37,1 400 360 40 40 41 45 65 364 45 407 115 86 3 25 28 105
Кумшунгул ОФЙ
Кегейли Шымбай агро кластер пахта-галла 23 271,1 153,0 37,8 153 153,0
1 Батырбек Азизбек пахта-галла 6 71,7 27,6 38 28 0,0 6,9 13 7,7
2 Талуас пахта-галла 4 20,4 20,3 36 20 0,0 2,5 7 2 8,8 2,5
3 Асадбек Саламат пахта-галла 9 96,6 52,6 38,0 51 -1,3 15,5 33,0 2,8 13,5
4 Абат ауыл пахта-галла 6 53,5 47,5 40,0 49 1,0 15,5 13,0 3,8 2,7 5,2 8,3 6,0 7,0
5 Матбаев Акылбек пахта-галла 17 108,2 81,0 34,4 78 -2,6 18,1 31,0 3,0 4,4 3,8 4,7 9,1 4,3 11,0
6 Бердимуратов Темур пахта-галла 8 43,4 45,4 37,4 36 -9,3 10,0 19,0 2,0 5,1 10,0
7 Рейим ата пахта-галла 15 111,5 87,2 37,4 86 -1,2 16,5 45,0 4,1 14,4 6,0 16,5
8 Боз ауыл пахта-галла 11 70,5 60,9 37,9 61 -0,2 15,0 26,0 2,5 3,6 8,6 5,0 8,5
9 Бекбосын Есбосын пахта-галла 17 89,5 71,0 39,0 68 -3,5 31,0 3,0 6,5 27,0
10 Отениязов Махсет пахта-галла 6 49,7 43,3 35,8 39 -3,9 8,0 26,0 2,0 3,4 8,0
11 Бахыт Аманбаев пахта-галла 5 23,1 21,9 37,1 22 0,0 6,8 10,0 5,1
12 Берекет табыс Кегейли пахта-галла 15 110,6 102,7 38,3 97 -5,5 31,0 38,0 6,1 5,0 6,8 10,3 23,0
13 Якыпбай хахарман пахта-галла 17 149,0 90,4 31,7 90 -0,3 41,0 3,0 8,5 4,1 3,8 16,3 3,4 10,0
14 Аксакал пахта-галла 14 105,2 100,1 36,0 100 -0,2 18,1 38,0 4,6 3,0 28,0 8,2 14,4
15 Аманияз Торенияз пахта-галла 7 31,1 35,7 38,0 34 -1,4 11,0 8,0 7,2 8,1 6,0
16 Ахберген Бекберген пахта-галла 15 145,2 81,1 39,0 81 -0,1 17,3 39,0 6,7 4,0 4,1 10,0 13,6
17 Искер табыскер пахта-галла 43 358,0 245,2 39,7 240 -4,9 41,5 103,3 6,0 2,6 11,5 28,7 4,0 30,1 12,6 28,47
18 Карамат пахта-галла 41 219,1 185,4 38,0 181 -4,1 11,3 53,0 10 2,4 8,1 13,0 27,0 46,5 10,0 11,3
19 Орман Еримбетов пахта-галла 13 86,6 87,4 32,8 87 18,5 39,0 8,6 2,5 5,8 5,0 8,0 15
20 Рафат Рахат пахта-галла 29 242,0 182,3 39,2 181 -1,2 36,1 76,0 4,2 4,0 11,6 14,7 10,0 14,0 10,5 20,59
21 Табыскер пахта-галла 32 206,9 157,4 38,0 152 -5,1 40,0 70,0 3,5 3,3 8,4 7,1 20,0 6,8
22 Темур Полат пахта-галла 4 18,7 12,5 40,0 13 0,0 6,3 6,2
23 Улыгбек Ембергенов пахта-галла 5 22,1 23,0 38,0 22 -0,8 11,0 7,0 4,2
24 Казы караган айтеке пахта-галла 18 152,1 96,1 38,0 95 -0,9 22,1 45,0 3,0 16,8 8,3
25 Халкабад агро фирма чорвачилик 5 100,3 34,2 38,0 34 19,0 5,1 5,0 5,1
26 Азамат Токмангыт дехкончилик 6 44,1 34,9 40,0 35 0,0 6,6 19,0 4,3 5,1
27 Зарип цепир дехкончилик 4 23,2 21,0 38,0 21 0,0 13,0 2,2 1,5 3,0 1,3
28 Юсупов Хамид пахта-галла 13 136,0 66,5 39,6 63 -3,1 25,0 5,0 6,0 4,4 6,0 7,0 6,0 4,0
29 Алпамыс Испандияров сабзавот-галла 3 32,6 19,3 36,0 18 -1,2 7,0 11,1
30 Жолдасбай Толыбеков сабзавотчилик 3 12,3 11,1 38,0 11 0,1 3,5 7,7
31 Халкабадшы Раметулла сабзавотчилик 3 40,0 27,3 40,0 27 9,7 9,4 8,2
32 Халмурза сабзавотчилик 1 9,1 8,4 32,0 8 8,4
33 Кошкинбай жер сабзавотчилик 2 11,7 6,7 38,0 7 6,7
34 Айдос лидер сабзавот-галла 3 22,7 14,0 38,0 14 1,0 2,0 7,0 4,0
35 Абатов Аралбай сабзавот-галла 3 25,3 25,3 40,0 25 6,1 9,6 9,6
36 Ауезов Абдибай сабзавот-галла 2 23,8 10,0 40,5 10 5,0 5,0
37 Мийирбек Абсаттаров сабзавот-галла 2 17,8 9,8 34,0 10 2,2 1,6 6,0
38 Бекполат Ернар сабзавотчилик 4 29,2 16,4 38,2 16 -0,1 14,0 2,4
39 Куяшлы шунак сабзавотчилик 1 4,9
40 Адилбай Даулет богдорчилик 1 5,1 5,0 38,0 5 5,0
41 Кеунимжай багман богдорчилик 1 5,2 5,0 30,0 5 5,0
42 Сейтимбет гонеши чорвачилик 7 44,3 42,2 37,2 42 -0,6 13,0 28,5 20,0
43 Сарыбаев Турганбай чорвачилик 10 91,6 61,3 38,0 61 -0,6 13,0 47,7 20,0
44 Илхам Имбергенов чорвачилик 4 49,5 15,0 32,0 15 15,0 10,0
45 Абдибек чорвачилик 1 18,2 5,4 40,0 5 5,4 5,4
46 Бекпанова Улбоган чорвачилик 2 23,7 5,8 5,8 6 5,8 5,8
47 Темур Аскар чорвачилик 3 43,6 28,9 39,9 29 4,0 24,9 15,1
48 Айнура чорвачилик 8 51,1 29,4 37,5 29 5,5 23,9 12,0
49 Ахмет Уразымбетов баликчилик 1 18,0 5,1 38,0 5 5,1
50 Курбанов Азат асаларчилик 1 7,7 7,0 38,0 7 7,0
51 Шамшетдин ийшан асаларчилик 1 5,6 5,0 40,0 5 5,0
52 Айбек Айтеке асаларичилик 2 46,4 14,6 80,0 15 14,6
53 Исмайлова Айнура дехкончилик 2 12,0 6,8 40,0 6 -0,6 6,2
54 Аббаз 2020 дехкончилик 1 20,2 7,5 38,0 8 4,5 3,0
55 Уллы дийхан дехкончилик 3 30,0 23,0 40,4 23 5,3 3,0 4,0 6,7 4,0
56 Артыкбай Шерниязов тутчилик 2 7,2 5,1 38,0 5 5,1
57 Мухаммед агро фирма дехкончилик 6 30,1 16,3 36,0 16 0,0 4,0 4,2 3,7 4,4
58 Рахманберген дехкончилик 2 3,5 3,4 38,0 3 -0,6 2,8
59 Агро жас дийхан дехкончилик 1 1,2 1,2 36,0 -1,2
60 Агро иновация лаб богдорчилик 13 56,1 46,4 38,0 46 46,4
61 Абдулборий Абдулфайыз чорвачилик 8 94,7 56,4 56 56,4
61 Жами х 515 4053,7 2811,7 36,5 2861 49,0 510,1 1087,29 63,6 80,4 51 70 81,8 276,9 90 324,99 88,3 164,5 60,1 22 65 53 82,16
Актуба ОФЙ
1 Едиге батыр пахта-галла 20 186,7 101,3 51 98 -3,0 33 51 1 2 1 5 3 2 5 8
2 Айдын Келешек пахта-галла 21 157,7 120,0 43 119 -1,1 27 51 7 6 16 11 9 9
3 Бахтияр Рахат пахта-галла 18 194,3 104,7 36 105 0,0 3 63 4 4 5 21 6
4 Памир Аяпбергенов пахта-галла 13 69,5 56,9 43 57 -0,2 20 31 2 4 2 5
5 Тонмойын пахта-галла 8 55,2 47,2 43 46 -1,1 10 25 4 4 4 2 5
6 Суупы жылга пахта-галла 8 66,7 35,5 48 34 -1,2 10 19 5 2 5
7 Кегей терек пахта-галла 3 15,1 14,5 55 14 -0,4 7 7
8 Бирликли ел пахта-галла 6 74,2 39,1 38 38 -0,8 10 14 13 2 5 5
9 Нелуфар Айсулыу пахта-галла 12 85,7 71,8 43 81 8,7 40 41 3 6
10 Актуба ауылы 1 пахта-галла 84 952,9 427,5 51 425 -2,2 148 190 6 11 16 17 36 8 9 22
11 Арзыу Сабыр пахта-галла 4 36,4 34,7 46 35 10 15 10 4 5
12 Айназар баба пахта-галла 35 388,7 174,5 41 174 -0,3 30 100 2 5 37 6 11
13 Канназар Шенгел пахта-галла 38 492,8 158,2 49 155 -2,7 41 75 6 5 7 17 4 10 10
14 Пахтакеш Даулетбийке пахта-галла 36 377,3 219,1 42 219 -0,2 45 95 2 4 12 5 48 8 9 18
15 Садатдин алламуратов пахта-галла 29 270,7 138,8 44 139 0,2 30 56 5 5 5 29 9 7 5 10
16 Шарипов Илхам пахта-галла 24 263,7 150,3 47 150 -0,3 40 63 6 2 6 6 27 8 9
17 Ернарбек Ерназар пахта-галла 13 114,2 81,2 43 72 -9,1 20 26 5 9 13 5 3
18 Абат агро 2020 пахта-галла 21 157,5 124,3 43 119 -4,8 30 66 4 7 14 8 5
19 Орынбай Жайлыуы пахта-галла 23 163,5 124,6 37 124 -0,6 24 56 25 12 7 16
20 Синикофоод галлачилик 3 46,6 13,3 36 13 -0,2 8 5 8
21 Омирзак Баймаклы галлачилик 5 16,1 14,6 47 14 -0,2 3 7 4
22 Нарбай Сипатдинов галлачилик 6 36,8 25,5 55 24 -1,2 10 7 4 3 3 7
23 Актуба ауылы 2 галлачилик 3 26,2 21,2 46 21 4 10 8
24 Бердимбет Хамдулла богдорчилик 1 5,7 2,2 55 1 -1,2 1
25 Наржамал Нуржан богдорчилик 1 2,1 2,1 43 -2,1
26 Арысланбай Карасыйрак богдорчилик 1 3,3 1,5 50 2 0,0 2
27 Самандер Салауат богдорчилик 1 1,5 1,4 38 1 -0,4 1
28 Калмурза багы богдорчилик 2 15,2 7,1 47 5 -2,1 5
29 Тилепбай Есимбетов богдорчилик 2 13,5 11,2 43 11 0,0 3 2 2 4
30 Султанбек багман богдорчилик 3 20,0 19,0 55 19 -0,4 10 9
31 Избасар Султан сабзоватчилик 2 14,9 7,1 43 7 4 3
32 Злиха Ещанова сабзоватчилик 2 11,0 7,1 43 7 4 3
33 Хабипов Мажит сабзоватчилик 4 9,4 5,5 36 5 -0,4 2 2 1
34 Нигара Кыпшак сабзоватчилик 3 22,8 13,2 43 13 -0,2 10 3 3
35 Арысланбек Кегейлиши сабзоватчилик 1 12,0 1,5 50 2 0,0 2
36 Аймирбек Кегейли сабзоватчилик 5 39,6 20,2 51 20 8 5 2 5
37 Гулназ Рахат сабзоватчилик 2 18,3 11,5 36 12 4 7
38 Абдуллаев Нийетбай сабзоватчилик 1 7,8 5,7 43 6 0,0 3 2 1
39 Мангитли Алишер сабзоватчилик 1 10,1 8,0 38 8 3 5
40 Айдос багман Кегейлиши сабзоватчилик 1 5,4 5,1 55 5 5
41 Еркебай Базарбаев сабзоватчилик 2 13,3 2,8 36 3 1 2
42 Бахрам Сайыпов сабзоватчилик 1 5,5 5,0 43 5 2 3
43 Абибуллаев Алишер сабзоватчилик 3 17,5 14,3 40 14 3 5 6
44 Кудыяров Улыгбек сабзоватчилик 2 37,7 5,7 43 13 7,0 7 2 4
45 Абатбай хажы сабзоватчилик 3 22,2 14,4 36 14 9 6
46 Айсара Дауран сабзоватчилик 2 10,9 5,1 38 5 -0,1 5
47 Якыпбай Арухан сабзоватчилик 1 4,7 2,2 45 2 2
48 Оралбаев Талуас сабзоватчилик 2 8,2 5,8 44 6 3 3
49 Актерек жер сабзоватчилик 1 2,5 2,5 38 3 3
50 Аумет яр сабзоватчилик 2 17,1 12,1 38 12 6 6
51 Гулайым Айымхан сабзоватчилик 1 4,0 3,7 38 4 4
52 Айхан Айзада сабзоватчилик 3 6,8 6,8 55 7 4 3
53 Жайхун дарья галлачилик 4 35,0 25,6 57 26 0,4 15 11
54 Нур Мийрас сабзоватчилик 2 11,7 11,0 43 11 -0,1 5 3 3
55 Дийхан елим сабзоватчилик 5 75,0 20,0 38 20 5 15
56 Нурмухаммед Мирмухаммед сабзоватчилик 1 9,8 3,5 43 4 4
57 Кууаныш чорвачилик 4 80,7 13,1 48 13 0,0 1 13 8
58 Магзан батыр чорвачилик 2 18,9 2,2 43 2 2 1
59 Бахи Жолымбетов чорвачилик 7 65,6 40,1 36 42 1,7 11 30 22
60 Арыслан Тилепбаев чорвачилик 1 13,8 12,7 36 13 5 8 6
61 Азатбек Амир чорвачилик 17 344,9 89,1 40 89 11 78 35
62 Кутлы макан жери чорвачилик 1 21,0 4,4 36 4 4 2
63 Шылман жер чорвачилик 3 18,0 18,0 39 18 10 8 4
64 Кадир ой чорвачилик 2 20,2 7,2 45 7 2 5 3
65 Якыпбай шаруа чорвачилик 1 19,9 14,0 43 14 14 7
66 Караман чорвачилик 7 68,0 26,8 55 27 5 21 17
67 Илхам Нурлан баликчилик 3 15,9 8,2 40 8 8
Агро Халкабад пахтасы пахта-галла 17 136,5 121,0 42 121 121
68 Ыклас Нукус дехкончилик 9 81,9 41,3 54 43 1,7 24 19 18
69 Айдос балыкшы баликчилик 1 9,8 7,3 45 7 7
70 Глория коли дехкончилик 4 37,5 22,5 50 22 22
71 Агротраде Комплекс Кегейли богдорчилик 4 30,0 16,4 38 16 16
72 Асиан фич 2 дехкончилик 9 77,3 26,3 55 25 -1,0 21 4
73 Отен ауыл дехкончилик 3 17,7 13,7 46 14 10 3
74 Чорас Асал дехкончилик 7 38,1 32,4 45 30 -2,2 16 14
75 Шымберген агро кластер богдорчилик 10 206,8 63,6 36 59 -4,4 59 17
76 Жахангер Айдана сабзоватчилик 6 34,0 26,6 43 28 1,6 10 15 3
77 Мирасбек Ислам сабзоватчилик 1 5,0 2,8 55 3 3
78 Халкабад сауда комплекс галлачилик 8 65,5 59,0 36 59 -0,5 25 34 30
79 Актуба агро галлачилик 4 120,2 16,4 36 16 12 4
80 Багы бостан пахта-галла 7 127,6 59,1 39 59 -0,2 20 25 14
81 Албина Сарсенбаева сабзоватчилик 1 4,0 2,4 39 2 2
82 Алпамыс манги чорвачилик 5 69,7 46,3 40 46 -0,7 3 13 11 19 15
83 Камалова Сара жерлери чорвачилик 6 102,1 42,0 40 38 -4,0 38
84 Мехрибан Малика галлачилик 1 11,6 2,2 42 1 -1,2 1
85 Шахкатбек Абдурауф чорвачилик 4 53,4 22,2 40 20 -2,1 20
86 Султан Руслан батыр галлачилик 3 19,8 10,8 40 11 7 4
87 Тойымбет бала богдорчилик 1 8,3 2,8 40 3 3
88 Ушбас мангыт Нурсултан сабзоватчилик 1 4,0 0,7 41 1 1
89 БЖ ИТИ М.Мирзаев богдорчилик 45 169,0 30,0 54 30 10 20
89 Жами х 706 6859,7 3471,9 43 3650 178,0 827 1373 68 81 117 85 67 518 15 319 150 180 14 76 87 137
456 Туман жами 4123 40990 21616 40 21706 89,6 4085 7500 285 500 354 440 425 2384 300 4134 1000 1024 275 80 364 402 768
04.04.2023 19:18:50 117