ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ШЕШИМИ: Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылған жойбарларды тастыйықлаў ҳаққында.

14.03.2023 10:30:31 139 Баспаға шығарыў

Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәм “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

 

 1. Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар туўралы Кегейли районы аўыл хожалығы бөлими баслығы орынбасары А.Тилеўлесовтың мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
 2. Кегейли районы ҳәкимлигиниң аўыл хожалығына мөлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў бойынша аймакларда резервтеги бос турған жер майданлары есабынан Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 10-сентябрьдеги «Дийхан хожалықларын шөлкемлестириўди қоллап-қуўатлаў арқалы халықтың дәраматларын асырыў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-373-санлы қарары тийкарында дийхан хожалықларын шөлкемлестириў ушын жер участкаларын ижараға бериў мақсетинде ашык электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар
  1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
 3. Тастыйықланған аймақларды қәнийгелестириў жѳнелислери жыл даўамында резервтеги аўыл хожалығына мѳлшерленген жерлер бойынша жойбарлар таярлаў ушын тийкар болатуғынлығы белгилеп қойылсын.
 4. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясына ҳәм район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасарына
  (П. Өтениязов) жүкленсин.
 5. Кегейли районы аймакларынан район резерв жер майданлары есабынан Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл
  10-сентябрьдеги «Дийхан хожалықларын шөлкемлестириўды қоллап-қуўатлаў арқалы халықтың дәраматларын асырыў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-373-санлы қарары дийхан хожалыкларын шолкемлестириу ушын жер участкаларын ижарага бериу мақсетинде ашык электрон танлауга шыгарыу бойынша макулланган
  Ж О Й Б А Р Л А Р
  Т.с АПЖлар аты Жонелиси
  (сабзоват, палыз, собыклы, майлы хамде картошка егинлери)
  Жойбарластырылган контурлардын жерден пайдаланыушылары Контур
  номери
  Улыума майданы, га соннан Егислик майданга талабанлар саны
  (жойбарлар саны)
  Талабанлардын орташа майданы, га
  егислик майданы, га
  Жанабазар АПЖ
  1 сабзоват захирадан 4829 2 2 1 2,0
  2 сабзоват захирадан 4808 5 5 12 0,4
  2 жами х х 2 7 7 13 0,5
  Кумшунгул АПЖ
  1 майлы захирадан 7591ч 4 4 2 2,0
  2 сабзоват захирадан 6770 3,6 3,6 2 1,8
  3 сабзоват захирадан 6771ч 1,9 1,9 1 1,9
  4 майлы захирадан 8156ч 0,9 0,9 1 0,9
  5 майлы захирадан 6741ч 1,6 1,6 1 1,6
  6 майлы захирадан 8061ч 1,5 1,5 1 1,5
  7 сабзоват захирадан 8224ч 4 4 2 2,0
  8 сабзоват захирадан 8212ч 0,36 0,36 1 0,36
  9 сабзоват захирадан 6925 4,7 4,7 6 0,78
  10 майлы захирадан 7157ч 4 4 2 2,00
  10 жами х х 10 26,6 26,6 19 1,40
  Жалпак-жап АПЖ
  захирадан 11862ч 0,8 0,8 1 0,80
  захирадан 11807ч 0,6 0,6 1 0,60
  захирадан 11864 0,9 0,9 1 0,90
  захирадан 11450 0,6 0,6 1 0,60
  захирадан 11449 1,2 1,2 1 1,20
  захирадан 11823ч 0,45 0,45 1 0,45
  6 жами х 6 4,55 4,55 6 4,55
  Кок Озек АПЖ
  захирадан 12552ч 1,65 1,65 1 1,65
  захирадан 13221ч 1 1 1 1,00
  захирадан 12290ч 2 2 1 2,00
  захирадан 14066 4 4 2 2,00
  захирадан 14067 2,8 2,8 2 1,40
  захирадан 13738 4,5 4,5 6 0,75
  захирадан 13491 1,7 1,7 1 1,70
  захирадан 13492 0,75 0,75 1 0,75
  жами х 8 18,4 18,4 15 1,2
  2 жами х х 26 56,51 56,51 53 7,7
14.03.2023 10:30:31 140