ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ШЕШИМИ:Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылған жойбарларды тастыйықлаў ҳаққында.

22.02.2023 12:14:40 141 Баспаға шығарыў

Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәм “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

 

 1. Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар туўралы Кегейли районы ҳәкимлигиниң бас қанигеси А.Худияровтың мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
 2. Кегейли районы ҳәкимлигиниң аўыл хожалығына мөлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў бойынша аймакларда резервтеги бос турған жер майданлары есабынан Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 10-сентябрьдеги «Дийхан хожалықларын шөлкемлестириўди қоллап-қуўатлаў арқалы халықтың дәраматларын асырыў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-373-санлы қарары тийкарында дийхан хожалықларын шөлкемлестириў ушын жер участкаларын ижараға бериў мақсетинде ашык электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар
  1-қосымшаға муўапық, юридикалық шахсларға аўыл хожалығы мақсетлери ушын жер участкаларын ижараға бериў мақсетинде ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
 3. Тастыйықланған аймақларды қәнийгелестириў жѳнелислери жыл даўамында резервтеги аўыл хожалығына мѳлшерленген жерлер бойынша жойбарлар таярлаў ушын тийкар болатуғынлығы белгилеп қойылсын.
 4. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясына ҳәм район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасарына
  (П. Өтениязов) жүкленсин.
 5. Кегейли районы аймакларынан район резерв жер майданлары есабынан дийхан хожалыкларын шолкемлестириу ушын жер участкаларын ижарага бериу мақсетинде ашык электрон танлауга шыгарыу бойынша макулланган
  Ж О Й Б А Р Л А Р
  Т.с АПЖлар аты Жонелиси
  (сабзоват, палыз, собыклы, майлы хамде картошка егинлери)
  Жойбарластырылган контурлардын жерден пайдаланыушылары Контур
  номери
  Улыума майданы, га соннан Егислик майданга талабанлар саны
  (жойбарлар саны)
  Талабанлардын орташа майданы, га
  егислик майданы, га
  1 Кумшунгул АПЖ Майлы захира 8023ч 1,8 1,8 1 1,8
  2 Кумшунгул АПЖ Майлы захира 7271ч 1 1 1 1,0
  3 Кумшунгул АПЖ Майлы захира 7650ч 1,2 1,2 1 1,2
  4 Кумшунгул АПЖ Майлы захира 8061к 1,5 1,5 1 1,5
  5 Кумшунгул АПЖ Богдорчилик захира 6771ч 2 2 3 0,7
  5 жами жами жами 5 7,50 7,5 7 6,2
  1 Жанабазар АПЖ Майлы захира 5047к 0,78 0,78 1 0,8
  2 Жанабазар АПЖ Майлы захира 4468к 1 1 1 1,0
  3 Жанабазар АПЖ Майлы захира 4477к 0,6 0,6 1 0,6
  4 Жанабазар АПЖ Майлы захира 4953к 0,35 0,35 1 0,4
  5 Жанабазар АПЖ Майлы захира 4482к 0,9 0,9 1 0,5
  1 0,4
  5 жами жами жами 5 3,63 3,63 6 3,63
  1 Абат АПЖ Майлы захира 942к 0,63 0,63 1 0,6
  2 Абат АПЖ Майлы захира 784к 0,31 0,31 1 0,3
  3 Абат АПЖ Майлы захира 785к 0,35 0,35 1 0,4
  4 Абат АПЖ Майлы захира 688к 0,83 0,83 1 0,33
  1 0,5
  5 Абат АПЖ Майлы захира 698к 0,73 0,73 1 0,73
  6 Абат АПЖ Майлы захира 1322к 0,36 0,36 1 0,36
  6 жами жами жами 6 3,21 3,21 7 3,21
  1 Актуба АПЖ Майлы захира 2039к 0,45 0,45 1 0,45
  2 Актуба АПЖ Майлы захира 3184к 1 1 1 1
  3 Актуба АПЖ Майлы захира 3184к 2,46 2,46 1 0,66
  1 1,8
  3 жами жами жами 3 3,91 3,91 4 3,91
  1 Жалпак-жап АПЖ Майлы захира 11464к 0,7 0,7 1 0,7
  2 Жалпак-жап АПЖ Майлы захира 11868к 1,4 1,4 1 1,4
  3 Жалпак-жап АПЖ Майлы захира 10944к 1,5 1,5 1 1,5
  4 Жалпак-жап АПЖ Майлы захира 11810к 0,6 0,6 1 0,6
  5 Жалпак-жап АПЖ Майлы захира 11168к 0,35 0,35 1 0,35
  6 Жалпак-жап АПЖ Майлы захира 11221к 0,9 0,9 4 0,9
  6 жами жами жами 6 5,45 5,45 9 5,45
  1 Кок озек АПЖ Майлы захира 12874к 1 1,000 1 1
  2 Кок озек АПЖ Майлы захира 12256к 1,8 1,800 1 1,8
  3 Кок озек АПЖ Майлы захира 12660к 1,5 1,500 1 1,5000
  4 Кок озек АПЖ Майлы захира 12659к 1 1,000 1 1
  5 Кок озек АПЖ Майлы захира 13503к 2 2,000 1 2
  6 Кок озек АПЖ Майлы захира 13499к 1 1,000 1 1
  7 Кок озек АПЖ Майлы захира 14265к 0,8 0,8 1 0,8
  8 Кок озек АПЖ Майлы захира 14256к 0,8 0,8 0,8
  9 Кок озек АПЖ Майлы захира 14253к 0,4 0,4 0,4
  10 Кок озек АПЖ Майлы захира 14251к 0,8 0,8 1 0,8
  11 Кок озек АПЖ Майлы захира 14252к 0,2 0,200 0,200
  12 Кок озек АПЖ Майлы захира 12649к 0,75 0,75 1 0,75
  13 Кок озек АПЖ Майлы захира 12119к 1 1,000 1 1
  13 жами жами жами 13 13,05 13,05 10 13,05
  1 Ишан кала АПЖ Майлы захира 8864ч 0,8 0,8 1 0,8
  2 Ишан кала АПЖ Майлы захира 9560ч 1,44 1,44 1 1,4
  2 жами жами жами 2 2,24 2,24 2 2,24
  1 Жузим-баг АПЖ Майлы захира 10270r 0,86 0,86 1 0,38
  2 Жузим-баг АПЖ Майлы захира 10451r 0,64 0,64 1 0,64
  2 жами жами жами 2 1,5 1,5 2 1,02
  11 х х х 40 38,99 38,99 45 37,66
 6. 2023-жыл “_____”- февралдагы №_____________-санлы
  Халк депутатлары Кегейли районы Кенеси сессия карарына
  2-косымша
  Кегейли районы аймакларынан район резерв жер майданлары есабынан юридикалык шахсларга ауыл хожалыгы максетлери ушын жер участкаларын ижарага бериу мақсетинде ашык электрон танлауга шыгарыу бойынша макулланган
  Ж О Й Б А Р Л А Р
  Т.с АПЖлар аты Жонелиси
  (сабзавот-палызшылык, бағшылык, жузимшилик, шаруашылык (кусшылык),
  пахта хам галлешилик, галлешилик хам сабзоватшылык ҳамде
  жасалма суу хауизлеринде балыкшылык )
  Жойбарластырылган контурлардын жерден пайдаланыушылары Контур номери Жами жер майданы,га соннан
  егислик жерлер Коп жыллык терекзарлар Боз жерлер пишензарлар жайлаулар Jámi awıl xojalıǵı jer túrleri мелиоратив халатдагы жерлер орманзар соннан терекзарлар путазарлар суу асты жерлери жол асты жерлери баска жерлер
  Жами соннан Жами соннан
  суулы халаты жаман жерлер лалми жерлер баг жузимзар тутзар баска коп жыллык тереклер
  1 “Жузим-баг АПЖ” Пахта-галле захирадан 8845 5,99 1,98 1,98 3,43 5,41 0,58
  2 8898 3,63 2,79 2,79 2,79 0,84
  3 8901 12,74 11,09 11,09 1,02 12,11 0,25 0,38
  4 8903 4,40 4,40 4,40 4,40
  5 8904 7,51 5,01 5,01 1,57 6,58 0,09 0,84
  6 8905 10,90 9,32 9,32 9,32 0,11 1,47
  7 8908 3,89 3,43 3,43 3,43 0,46
  8 8958 10,68 9,54 9,54 9,54 1,14
  9 8916 6,52 5,95 5,95 5,95 0,57
  10 8939 3,10 3,10 3,10 3,10
  11 8915 8,47 5,07 5,07 5,07 0,38 3,02
  12 8941 13,17 1,32 1,32 1,32 0,06 11,79
  13 8943 6,69 6,30 6,30 0,39
  14 8942 1,12 0,30 0,01 0,81
  15 8911 4,11 3,98 3,98 3,98 0,13
  16 8913 0,42 0,19 0,23
  17 8946 4,79 4,47 4,47 4,47 0,32
  18 8910 8,22 7,09 7,09 0,66 7,75 0,47
  18 х х 18 116,35 78,54 78,54 3,43 9,55 91,52 0,49 0,90 23,44
22.02.2023 12:14:40 142