ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРИ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИ ШЕШИМИ: Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылған жойбарларды тастыйықлаў ҳаққында.

20.01.2023 18:34:04 119 Баспаға шығарыў

Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәм “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

 

 1. Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар туўралы Кегейли районы аўыл хожалығы бөлими баслығы А.Тлеўлесовтың мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
 2. Кегейли районы ҳәкимлигиниң аўыл хожалығына мөлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў бойынша аймакларда резервтеги бос турған жер майданлары есабынан дийхан хожалықларын шөлкемлестириў ушын жер участкаларын ижараға бериў мақсетинде ашык электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар 1-қосымшаға, юридикалық шахсларға аўыл хожалығы мақсетлери ушын жер участкаларын ижараға бериў мақсетинде ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
 3. Тастыйықланған аймақларды қәнийгелестириў жѳнелислери жыл даўамында резервтеги аўыл хожалығына мѳлшерленген жерлер бойынша жойбарлар таярлаў ушын тийкар болатуғынлығы белгилеп қойылсын.
 4. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясынаҳәм район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасарына (П. Өтениязов) жүкленсин.
 5. Кегейли районы аймакларынан район резерв жер майданлары есабынан дийхан хожалыкларын шолкемлестириу ушын жер участкаларын ижарага бериу мақсетинде ашык электрон танлауга шыгарыу бойынша макулланган
  Ж О Й Б А Р Л А Р
  Т.с АПЖлар аты Жонелиси
  (сабзоват, палыз, собыклы, майлы хамде картошка егинлери)
  Жойбарластырылган контурлардын жерден пайдаланыушылары Контур
  номери
  Улыума майданы, га соннан Егислик майданга талабанлар саны
  (жойбарлар саны)
  Талабанлардын орташа майданы, га
  егислик майданы, га
  Жузим-баг АПЖ
  1 собыклы егинлер захирадан 10464 1,3 1,3 1 1,3
  2 собыклы егинлер захирадан 10471 1,1 1,1 1 1,1
  3 собыклы егинлер захирадан 10441ч 0,32 0,32 1 0,32
  4 собыклы егинлер захирадан 10160ч 1,4 1,4 1 1,4
  5 собыклы егинлер захирадан 10112ч 0,87 0,87 1 0,87
  6 собыклы егинлер захирадан 10106ч 2,14 2,14 2 1,07
  7 собыклы егинлер захирадан 10228ч 0,88 0,88 2 0,44
  8 собыклы егинлер захирадан 10245ч 2,57 2,57 4 0,64
  9 собыклы егинлер захирадан 10248ч 0,48 0,48 1 0,48
  10 собыклы егинлер захирадан 9974ч 1,3 1,3 1 1,3
  11 собыклы егинлер захирадан 10250ч 1,68 1,68 2 0,84
  12 собыклы егинлер захирадан 9963ч 2,03 2,03 3 0,67
  13 собыклы егинлер захирадан 10276ч 2,2 2,2 2 1,1
  14 майлы егинлер захирадан 10325ч 0,57 0,57 1 0,57
  15 майлы егинлер захирадан 10261ч 1,84 1,84 3 0,61
  16 майлы егинлер захирадан 10273ч 1,01 1,01 1 1,01
  17 майлы егинлер захирадан 10267ч 0,8 0,8 1 0,8
  18 майлы егинлер захирадан 9230ч 0,67 0,67 3 0,22
  19 майлы егинлер захирадан 9931ч 1,98 1,98 3 0,66
  20 майлы егинлер захирадан 9933ч 0,5 0,5 1 0,5
  21 майлы егинлер захирадан 9944ч 5,5 5,5 3 1,83
  22 майлы егинлер захирадан 9931ч 0,76 0,76 1 0,76
  23 майлы егинлер захирадан 9229ч 1,7 1,7 2 0,85
  24 майлы егинлер захирадан 9114ч 0,76 0,76 1 0,76
  25 майлы егинлер захирадан 9231 4 4 2 2
  26 майлы егинлер захирадан 10393ч 0,79 0,79 2 0,39
  27 сабзоват захирадан 10397ч 3,99 3,99 2 1,99
  29 сабзоват захирадан 9899ч 0,2 0,2 1 0,2
  30 сабзоват захирадан 9898ч 0,4 0,4 1 0,4
  31 сабзоват захирадан 9896ч 1,5 1,5 1 1,5
  32 сабзоват захирадан 10322ч 8,96 8,96 5 1,792
  33 сабзоват захирадан 10325ч 0,17 0,17 1 0,17
  34 сабзоват захирадан 10316ч 0,37 0,37 1 0,37
  35 сабзоват захирадан 10313ч 0,39 0,39 1 0,39
  36 сабзоват захирадан 9226ч 2,7 2,7 2 1,35
  37 сабзоват захирадан 9228ч 0,21 0,21 1 0,21
  38 сабзоват захирадан 9229ч 0,3 0,3 1 0,3
  39 сабзоват захирадан 10207ч 1,01 1,01 1 1,01
  40 картошка захирадан 9972ч 4 4 2 2
  41 картошка захирадан 9958 4,1 4,1 2 2,05
  43 картошка захирадан 10382ч 3,3 3,3 2 1,65
  44 сабзоват захирадан 10279ч 1,99 1,99 1 1,99
  44 жами х х 44 72,74 72,74 71 1,1
  Ийшан кала АПЖ
  1 сабзоват захирадан 8747 1,2 1,2 1 1,2
  2 сабзоват захирадан 8860ч 3,13 3,13 6 0,52
  3 сабзоват захирадан 8864ч 3,46 3,46 5 0,69
  4 сабзоват захирадан 8867ч 0,58 0,58 1 0,58
  5 сабзоват захирадан 8870ч 2,97 2,97 3 0,99
  6 картошка захирадан 8871ч 2,28 2,28 6 0,38
  7 картошка захирадан 8888ч 0,46 0,46 2 0,23
  8 картошка захирадан 8873ч 4,42 4,42 8 0,55
  9 картошка захирадан 8706ч 5,37 5,37 3 1,79
  10 картошка захирадан 8820 6,56 6,56 4 1,64
  11 картошка захирадан 8826ч 1,83 1,83 2 0,91
  12 картошка захирадан 8835ч 0,37 0,37 1 0,37
  13 картошка захирадан 8844ч 0,94 0,94 2 0,47
  14 картошка захирадан 8898ч 1,32 1,32 1 1,32
  15 картошка захирадан 8897ч 1 1 1 1
  16 картошка захирадан 8900 1 1 1 1
  17 картошка захирадан 8889ч 2,57 2,57 2 1,28
  18 палыз захирадан 9285ч 0,62 0,62 1 0,62
  19 палыз захирадан 9286 0,29 0,29 1 0,29
  20 палыз захирадан 9874ч 10,6 10,6 11 0,96
  21 палыз захирадан 9785ч 0,5 0,5 1 0,5
  22 палыз захирадан 9788ч 1,3 1,3 2 0,65
  23 палыз захирадан 9790ч 1,75 1,75 2 0,87
  24 палыз захирадан 9320ч 0,45 0,45 1 0,45
  25 палыз захирадан 9759ч 1 1 1 1
  26 палыз захирадан 9758ч 1,4 1,4 1 1,4
  27 палыз захирадан 9430ч 2,55 2,55 2 1,27
  28 палыз захирадан 9420ч 1,87 1,87 3 0,62
  29 палыз захирадан 9417ч 1 1 1 1
  30 сабзоват захирадан 9411ч 3,12 3,12 3 1,04
  31 сабзоват захирадан 9734ч 0,97 0,97 3 0,32
  32 сабзоват захирадан 9741ч 0,46 0,46 1 0,46
  33 сабзоват захирадан 9742ч 1,2 1,2 1 1,2
  34 сабзоват захирадан 9738ч 1,99 1,99 1 1,99
  35 сабзоват захирадан 9825ч 0,99 0,99 1 0,99
  36 сабзоват захирадан 9532ч 1,1 1,1 1 1,1
  37 сабзоват захирадан 9447ч 2,86 2,86 2 1,43
  38 сабзоват захирадан 9560ч 1,8 1,8 1 1,8
  39 сабзоват захирадан 9611ч 1,99 1,99 1 1,99
  40 сабзоват захирадан 9690ч 1,6 1,6 1 1,6
  40 жами х х 40 80,87 80,87 92 92
  Абат АПЖ
  1 майлы егинлер захирадан 940к 3,05 3,05 1 0,70
  1 0,75
  1 0,45
  1 0,75
  1 0,40
  2 майлы егинлер захирадан 981к 0,56 0,56 1 0,56
  3 майлы егинлер захирадан 1121к 2 2 1 2,00
  4 майлы егинлер захирадан 1349к 2,74 2,74 1 0,57
  1 0,50
  1 0,60
  1 0,53
  1 0,54
  5 майлы егинлер захирадан 1410к 1,1 1,1 1 0,60
  1 0,5
  6 майлы егинлер захирадан 791к 1,3 1,3 1 1
  1 0,3
  7 майлы егинлер захирадан 687к 0,4 0,3 1 0,3
  8 майлы егинлер захирадан 857к 4 4 3 1,33
  9 майлы егинлер захирадан 838к 5,5 5,5 3 1,66
  10 майлы егинлер захирадан 836к 4,7 4,7 3 1,56
  11 майлы егинлер захирадан 1466к 4 4 2 2
  12 майлы егинлер захирадан 1395к 9 9 5 1,8
  13 майлы егинлер захирадан 1106 7 7 4 1,75
  13 жами x x 13 45,35 45,35 37 37
  Жанабазар АПЖ
  1 майлы егын захира 4902к 2 2 1 2
  2 майлы егын захира 5875к 1,85 2,85 1 1
  1 1,85
  3 майлы егын захира 4533к 5 5 3 1,66
  4 майлы егын захира 5764 0,75 0,75 1 0,75
  4 жами x x 4 9,6 9,6 7 7
  Жалпак-жап
  1 майлы егын захира 10510к 1,9 1,9 1 1,9
  10511к
  2 майлы егын захира 11006к 0,73 0,73 1 0,73
  3 майлы егын захира 11810к 0,5 0,5 1 0,5
  4 майлы егын захира 11862к 5,44 5,44 1 1,6
  1 1,7
  1 1,9
  1 0,24
  5 майлы егын захира 11878к 0,34 0,34 1 0,34
  6 майлы егын захира 10707 2 2 2 1
  7 майлы егын захира 10659 1 1 1 1
  8 майлы егын захира 11877 3,69 3,69 2 1,845
  9 майлы егын захира 12821к 3 3 3 1
  10 майлы егын захира 13060 3 3 2 1,5
  11 майлы егын захира 11574к 1,00 1,00 1 1
  12 майлы егын захира 11575 3,53 3,53 2 1,765
  13 майлы егын захира 11576 1,20 1,20 1 1,2
  14 майлы егын захира 11577 2,50 2,50 2 1,25
  15 майлы егын захира 11579 1,15 1,15 1 1,15
  15 жами x x 18 30,98 30,98 25 39
  Кок озек
  1 майлы егын захира 12277 2 2 1 2
  2 майлы егын захира 12281 4 4 2 2
  3 майлы егын захира 12286
  4 майлы егын захира 12254к 2,1 2,1 1 0,5
  1 1,6
  5 майлы егын захира 12253к 1,5 1,5 1 1,5
  12252к
  6 майлы егын захира 12270к 1,4 1,4 1 1,4
  12271к
  7 майлы егын захира 10874к 1 1 1 1
  8 майлы егын захира 12166к 2 2 1 2
  9 майлы егын захира 12295к 1,8 1,8 1 1,8
  12296к
  10 майлы егын захира 12085к 1 1 1 1
  11 майлы егын захира 12663к 1,9 1,9 1 1,9
  12 майлы егын захира 12664к 2 2 2 1
  13 майлы егын захира 12122к 1 1 1 1
  14 майлы егын захира 12248к 0,9 0,9 1 0,9
  12122к
  15 майлы егын захира 12248к 1,5 1,5 1 1,5
  16 майлы егын захира 12006к 3,4 3,4 2 1,7
  12004
  17 майлы егын захира 12300к 2 2 1 2
  18 майлы егын захира 12202 2 2 1 2
  19 майлы егын захира 12255к 3 3 1 1
  1 2
  20 майлы егын захира 12258к 2 2 2 1
  21 майлы егын захира 12267к 1,5 1,5 1 1,5
  22 майлы егын захира 12559к 1,6 1,6 1 1,6
  23 майлы егын захира 12982к 2 2 2 1
  24 майлы егын захира 13241к 1,2 1,2 1 1,2
  25 майлы егын захира 12662к 1,6 1,6 1 1,6
  26 майлы егын захира 12676к 0,8 0,8 1 0,8
  12677к
  27 майлы егын захира 13101к 1,8 1,8 1 1,8
  28 майлы егын захира 12654к 1,6 1,6 1 1,6
  12655к
  29 майлы егын захира 12555к 2 2 1 2
  30 майлы егын захира 13223к 1,3 1,3 1 1,3
  31 майлы егын захира 12303 2 2 1 2
  32 майлы егын захира 13102к 2,45 2,45 1 1,3
  1 1,15
  32 жами x x 40 56,35 56,35 39 40
  Актуба АПЖ
  1 палыз захира 3879к 0,81 0,800 1 0,80
  2 палыз захира 3876к 1,94 1,920 1 1,92
  3 сабзоват захира 3303к 9,5 7,740 1 1,99
  1 1,48
  1 0,65
  1 0,57
  1 0,77
  1 0,87
  1 0,77
  1 0,29
  1 0,35
  4 палыз захира 3341 1,72 1,000 1 1
  5 майлы хамде картошка егинлери захира 3314к 2,5 1,610 1 0,59
  1 0,63
  1 0,39
  6 майлы хамде картошка егинлери захира 3123к 1,1 1,000 1 1
  7 майлы хамде картошка егинлери захира 3116к 2 1,980 1 1,98
  8 собыклы захира 3128к 3,3 3,000 1 1,56
  1 0,96
  1 0,48
  9 майлы захира 3521к 2,61 2,600 1 1,5
  1 1,1
  10 майлы захира 3623к 3,5 3,000 1 1,5
  1 1,5
  11 собыклы захира 3538 4,76 3,250 1 0,54
  1 0,58
  1 0,86
  1 1,27
  12 майлы хамде картошка егинлери захира 3634к 0,62 0,610 1 0,61
  13 майлы захира 2702к 1,99 1,980 1 1,98
  14 майлы захира 3670к 0,6 0,580 1 0,58
  15 собыклы захира 2507к 2,5 2,480 1 1,24
  1 1,24
  16 палыз захира 2461к 4,53 4,060 1 0,97
  1 0,35
  1 0,32
  1 0,19
  1 1
  1 0,36
  1 0,87
  17 сабзоат захира 3259к 0,9 0,850 1 0,85
  18 сабзоат захира 3338к 0,76 0,750 1 0,75
  19 сабзоат захира 3339к 0,39 0,380 1 0,38
  20 сабзоат захира 3653к 4,38 1,450 1 0,71
  1 0,74
  21 собыклы захира 3006к 2,5 2,430 1 1,17
  1 1,26
  22 палыз захира 3652к 5,07 2,020 1 1,49
  1 0,53
  23 собыклы захира 3599к 1,12 1,100 1 1,1
  24 майлы хамде картошка егинлери захира 2924К 2,25 1,670 1 0,45
  1 1,22
  25 майлы хамде картошка егинлери захира 2024к 0,99 0,980 1 0,98
  26 майлы хамде картошка егинлери захира 2025к 1,7 1,650 1 1,65
  27 майлы хамде картошка егинлери захира 2926к 1,4 1,300 1 1,3
  28 собыклы захира 3155к 2 1,900 1 1,9
  29 собыклы захира 3587к 1,3 1,200 1 1,2
  30 собыклы захира 3588к 1,7 1,500 1 1,5
  31 собыклы захира 2543к 0,63 0,600 1 0,6
  32 собыклы захира 2757к 4,19 0,550 1 0,55
  32 жами х х 32 75,26 57,94 60 60,00
  Кумшунгул АПЖ
  1 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 8461ч 0,3 0,3 1 0,3
  2 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 8183ч 2 2 1 2,0
  3 Кумшунгул АПЖ Собыклы Захира 6861ч 4,0 4,0 2 2,0
  4 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7429ч 1 1 1 1,0
  5 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7252ч 0,75 0,75 1 0,8
  6 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7124ч 0,55 0,55 1 0,6
  7 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7124ч 0,55 0,55 1 0,6
  8 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7517ч 0,10 0,10 1 0,1
  9 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7511ч 1,5 1,5 1 1,5
  10 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7511ч 1 1 1 1,0
  11 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7646ч 1 1 1 1,0
  12 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7646ч 1 1 1 1,0
  13 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7647ч 0,5 0,5 1 0,5
  14 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7646ч 1,5 1,5 1 1,5
  15 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7647ч 1,1 1,1 1 1,1
  16 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7651ч 1,1 1,1 1 1,1
  17 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7708ч 0,7 0,7 1 0,7
  18 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7724ч 1 1 1 1,0
  19 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7655ч 1,5 1,5 1 1,5
  20 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7706ч 2 2 1 2,0
  21 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 8021ч 1,9 1,9 1 1,9
  22 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7516ч 1,9 1,9 1 1,9
  23 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7717ч 1,2 1,2 1 1,2
  24 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7552ч 1,2 1,2 1 1,2
  25 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7516ч 1,1 1,1 1 1,1
  26 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7411ч 0,86 0,86 1 0,9
  27 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7411ч 1,2 1,2 1 1,2
  28 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 8096ч 1 1 1 1,0
  29 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 8097ч 0,7 0,7 1 0,7
  30 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7710ч 1,6 1,6 1 1,6
  31 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 7644ч 1,3 1,3 1 1,3
  32 Кумшунгул АПЖ майлы Захира 6765ч 4,2 4,0 2 2,0
  32,0 жами х х 41,3 41,1 34,0 37,1
20.01.2023 18:34:04 120