Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р Ы Ў

14.06.2022 11:01:28 207 Баспаға шығарыў

«Кегейлитумангаз» газ тәмийнаты бөлими, Ургенчтрансгаз УК ның 14.06.2022 күнги №1278-Д санлы телефонограммасына тийкарланып, «Халқабад» ГРС да оңлаӯ жумыслары алып барылыӯына байланыслы Кегейли поселкасы, Халқабад поселкасы, Жүзим бағ АПЖ , Қумшүнгил АПЖ, Жалпак жап АПЖ , Ақтуба АПЖ, Абат АПЖ , Жаңабазар АПЖ аймақларындағы тәбийий газ бенен тәмийнленген тутыныӯшыларды 2022-жыл 15-июнь күни азанғы саат 10:00 ден кешки саат 18:00 ге шекемги аралықта тутыныӯшыларға тәбийий газ жеткерип бериӯ ӯақтынша тоқтатылатуғынлығын хабарлаймыз.

14.06.2022 11:01:28 208