КЕГЕЙЛИШИ НУРАНЫЙЛАР ӘНДИЖАНҒА САЯХАТҚА АТЛАНДЫ

23.04.2022 10:21:27 527 Баспаға шығарыў

Бүгин ерте таңнан Кегейли районынан бир топар нураныйлар Әндижан ўәлаяты ҳәкиминиң басламасы менен ўәлаяттың итибарға ылайықлы орынларына саяхат етиў ушын сапарға жөнеп кетти.

Нураныйлар дәслеп район ҳәкими Д.Утемуратов басшылығында район белсендилери тәрепинен Нөкис темир жол вокзалына жақсы тилеклер менен шығарып салынды ҳәм сапар қатнасыўшыларына ҳақ жол тиленди.

Кегейли районы ҳәкимлигиниң Мәлимлеме хызмети
@kegeylirkuzofficial

23.04.2022 10:21:27 528