Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылған жойбарларды тастыйықлаў ҳаққында.

15.04.2022 17:32:42 689 Баспаға шығарыў

Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылған жойбарларды тастыйықлаў ҳаққында.

 

Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәм “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

 

  1. Аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлар туўралы Кегейли районы ҳәкимлиги бас қанигеси А. Худияровтың мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  2. Кегейли районы ҳәкимлигиниң аўыл хожалығына мѳлшерленген жер майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў, резервтеги бос турған жер майданларын нәл жетистириўге қәнигелестирилген аўыл хожалығы кәрханалары яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон таңлаўға шығарыў бойынша усынылып атырған жойбарлары 1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
  3. Тастыйықланған аймақларды қәнийгелестириў жѳнелислери жыл даўамында резервтеги аўыл хожалығына мѳлшерленген жерлер бойынша жойбарлар таярлаў ушын тийкар болатуғынлығы белгилеп қойылсын.
  4. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясына (Б. Қазақбаев)ҳәм район ҳәкиминиң аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери бойынша орынбасарына (П. Өтениязов) жүкленсин.

 

Халық депутатлары Кегейли

       районлық Кеңесиниң баслығы:                              Д.Утемуратов

 

 

Кегейли районы ҳәкимлигиниң аўыл хожалығына мѳлшерленген жер

майданларынан нәтийжели пайдаланыў, аймақларды қәнийгелестириў,

резервтеги бос турған жер майданларын аўыл хожалығы кәрханалары

яки дийхан хожалықларын шѳлкемлестириў ушын ашық электрон

таңлаўға шығарыў бойынша усынылған

Ж О Й Б А Р Л А Р Ы

 

Жойбар Жөнелиси Контур рақамы Улыўма майдан Егислик майдан
“Ийшан кала” АПЖ аймағы Халкабад массивинде
1 1 Дийхан хожалығы 8954ч, 8956ч, 8824, 9069 21,43 19,69
2 2 Пахта-ғәллешилк 8958, 8905, 8901ч, 8898, 8903, 8904, 8908, 8845 55,5 45,96
3 3 Теплица өнимлери ушын 8772 16,06 15,43
4 4     Баў-бақша 9140к 2,5 2,5
“Жузимбаг” АПЖ аймағы Халкабад массивинде
1 5 Сабзоват 10274к 13,98 11,06
2 6 Пахта ғәлле 10375 3,3 2,2
“Кумшунгул” АПЖ аймағы Даруаза кум массивинде
1 7 Дийхан хожалығы 6463, 6696, 8699, 7321, 7379, 8571, 7065, 7016 63,30 47,39
  8 Ангилишан тал жетистириў 8313, 8314, 8315, 8310к, 8311 10 5
“Кок-озек” АПЖ аймағы Куаныш жарма  массивинде
1 9 Дийхан хожалығы 12695, 13629 12,27 11,95
“Жалпак-жап” АПЖ аймағы Б.Каримбердиов массивинде
1 10 Дийхан хожалығы 11975, 12996, 12985, 10707, 10703, 11877, 10586, 12412, 12413, 11606, 11608 70,83 63,51
2 11 Баў-бақша 13052, 13053 13,98 8,66
“Жанабазар” АПЖ аймағы Кегейли массивинде
1 12 Дийхан хожалығы 4222ч, 5241ч ,5258, 5259, 5262, 5263, 5454ч, 5066ч, 5682ч,4404ч

 

50,84 45,67
2 13 Шарўашылқ 4670,  4671,  4672, 4673,  4674,  4709, 4710, 4711, 4712, 4713

 

46,07 1,62
3 14 Пахта-ғәллешилк 4383, 4384, 4385, 4386, 4388, 4389, 4690, 4692 51,08 34,55
“Абат” АПЖ аймағы К.Абибуллаев массивинде
1 15       Дийхан

хожалығы

1586, 1582, 1395, 857, 836, 838, 1465,507 50,26 45,1
2 16     Баў-бақша 1044, 1045, 1047, 1057ч        7,8 3,20
“Актуба” АПЖ аймағы М.Жуманазаров массивинде
  17 Дийхан хожалығы 2461,3214 20,38 7,73
  18      Баў-бақша 3102, 3103 7,65 0,5
    Жами   517,68 371,72
15.04.2022 17:32:42 690