Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2021-жыл 13-апрельдеги ПҚ–5072-санлы қарарына муўапық район аймағындағы социаллық-экономикалық раўажландырыўға қаратылған жәмийетшилик пикири тийкарында таңлап алынған усынысларды қаржыландырыў ҳаққында

15.04.2022 17:20:10 194 Баспаға шығарыў

Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2021-жыл 13-апрельдеги

 ПҚ–5072-санлы қарарына муўапық район аймағындағы социаллық-экономикалық раўажландырыўға қаратылған жәмийетшилик пикири тийкарында таңлап алынған усынысларды қаржыландырыў ҳаққында

 

 

Кегейли районлық финанс бөлиминиң Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 13-апрельдеги ПҚ-5072-санлы ҳәмде Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенаты Кеӊесиниӊ 2021-жыл 21-апрельдеги
КҚ-213-IV-санлы қарарларына муўапық, аймақларды социаллық–экономикалық раўажландырыўға қаратылған жәмийетшилик пикири тийкарында қәлиплестирилген ҳәм даўыс бериў жуўмағы менен “жеңимпаз” усынысларды таңлап алыў ҳәм оларға қаржы ажыратыў ҳаққындағы мәселени қарап шығып ҳәмде “Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

                                                                  

ШЕШИМ ЕТЕДИ

 

  1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2021-жыл 13-апрельдеги “Бюджет процессинде пуқаралардың белсенди қатнасыўын тәмийинлеў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-5072-санлы ҳәмде Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлис Сенаты Кеңесиниң 2021-жыл 21-апрельдеги КҚ-213-IV-санлы қарарлары орынлаў ушын басшылыққа алынсын.
  2. Кегейли районлық финанс бөлими баслығының Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ 2021-жыл 13-апрельдеги ПҚ–5072-санлы қарарына муўапық район аймағындағы социаллық-экономикалық раўажландырыўға қаратылған жәмийетшилик пикири тийкарында таңлап алынған усынысларды қаржыландырыў ҳаққындағы мәлимлемеси мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  3. Жергиликли бюджет қаржыларын жәмийетшилик пикири тийкарында қәлиплестириў, баҳалаў, таңлап алыў ҳәм орынланыўын мониторинг қылыў бойынша Жумысшы комиссияның район аймағындағы социаллық-экономикалық раўажландырыўға қаратылған жәмийетшилик пикири тийкарында таңлап алынған усынысларды район бюджетиниң “Пуқаралар басламасы жамғармасы” қаржылары есабынан қаржыландырыў бойынша усынысы мақуллансын.
  4. Район аймағындағы социаллық-экономикалық раўажландырыўға қаратылған жәмийетшилик пикири тийкарында таңлап алынған усынысларды район бюджетиниң “Пуқаралар басламасы жамғармасы” қаржылары есабынан қаржыландырыў бойынша мәнзилли дизими 1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
  5.   Жумысшы комиссияға район бюджетиниң жәмийетшилик пикири тийкарында қәлиплестирилген илажларды қаржыландырыўга жөнелттирилген қаржылардың мақсетли ҳәм нәтийжели пайдаланылыўы ҳәмде қаржылардың ажыратылыўы ушын усыныс етилген барлық ҳүжжетлердиң ҳақыйқатлығына жеке жуўапкер екенлиги белгилеп қойылсын.
  6. Район ҳәкиминиң қурылыс, коммуникациялар, коммунал хожалық, экология ҳәм көклемзарластырыў мәселелери бойынша орынбасары (А.Отемуратов) “жеңимпаз” деп табылған усыныслар тийкарында жүргизилетуғын қурылыс ҳәм оңлаў жумысларының өз мүддетинде сыпатлы орынланыўын қадағалаўға алсын.
  7. Район ҳәкимлигиниң мәлимлеме хызмети баслығы (Н. Даўенова) ҳәм районлық “Кегейли турмысы” газетасы (Е.Мухамбетов) жәмийетшилик пикири тийкарында қәлиплестирилген ҳәм “жеңимпаз” деп табылған илажларды қаржыландырыў ҳәмде әмелге асырылыўы тийис болған жумысларға байланыслы мағлыўматларды ғалаба хабар қуралларында ҳәм социаллық тармақларда кеңнен жарытып барылыўын тәмийинлесин.
  8. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясы (С. Қалханов)на жүкленсин.

 

 

 

Кегейли туман буйича 2022 йилда жамоатчлик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш буйича
МАНЗИЛЛИ РУЙХАТ
Голиб таклиф маълумотлари Амалга оширишнинг аникланган киймати Хакикатда ажратилган Молиялаштириш манбаси Буюртмачи ташкилот
таклиф ID раками Кискача мазиуны Тупланган овозлар сони
Фукаролар ташаббусида шаклланган маблаг 3235,0 х х
1 0150400267 Кумшугул ОФЙ худудидаги Бийыксыйык овулидаги 30 хонаданларга табийи газ тармогини тортиш ишлари учун. 2802 150,0 190,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман хокимлиги махалла ва ойлани куллаб-кувватлаш булими
2 0150400008 Жылуан жап МФЙ худудидаги Байтерек кучаси (0.800 км асфальт) ички йулларни таъмирлаш. 2724 900,0 900,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
3 0150400055 Жалпак жап ОФЙ худудидаги Байбатыр кучасини (2 км) ички йулларни таъмирлаш. 2197 440,0 440,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
4 0150400422 И.Абдижалиев, А.Пирназаров, Дослик Гузары,Москва, Б.Айназаров, К.Кулимов, Д.Киркабакова, Т.Сейтжанов, С.Уста  кучаларига кузатув камераларин урнатиш. 1800 140,0 140,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
5 0150400401 Бахытлы МФЙ Халкабад гузари кучасининг  2 ва 19 мактаб ва туман шифохонаси ёнидаги катта трассага лежащий полицейский урнатиш. 1571 25,0 25,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
6 0150400005 Актуба ОФЙ худудида тамгалы овулнинг  (1.5 км) ички йулларни таъмирлаш. 1449 350,0 350,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
7 0150400057 Маденият МФЙ худудидаги 5 сонли умум таълим мактаби ва 6 сонли мактабгача таълим ташкилоти енидан футбол майдончасини (газон) куриш. 1441 400,0 400,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман халк таълим булими
8 0150400421 Бахытлы МФЙ худудидаги Халкабад гузори, Амир Темур, Озбекстан, Амудария, Д.Турганбев кучаларига хамда Мачит, Шифохона , 22-сонли умум таълим мактаби олдиларига кузатув камериаларини урнатиш. 1436 85,0 85,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
9 0150400403 Жузимбог ОФЙ худуди Чимбой-Нукус трасса буйига (3,0 км) ораликга тунги еритгич чирокларини урнатиш. 1423 375,0 375,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
10 0150400397 Кумшунгул ОФЙ худудидаги 22-сонли умумтаълим мактаби олдига стационар фоторадар урнатиш. 1418 330,0 330,0 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман ободонлаштириш бошкармаси
Таксимланмаган маблаг 18261 3195,0 3235,0
15.04.2022 17:20:10 195