Day: February 19, 2021

2021-02-19

Ҳәзирги ўақытта Кегейли районлық комиссия тәрепинен елатлы пунктлер дизими ҳәм шегараларын анықластырыў, елатлы пунктлердеги көшелердиң атлары ҳәм үй-жай номерлери көрсетилгенТолық танысыў…