Алыс аймақларда көшпели хызметлер!

21.11.2020 11:36:17 598 Баспаға шығарыў

Кегейли районы Мәмлекетлик хызметлер орайы тәрепинен район орайынан алыс аймақларда көшпели хызметлер көрсетилип келинбекте. Солардан бири гезектеги мәнзилимиз район орайынан 25 километр узақта жайласқан, халық саны 9200 ден ибәрат болған Жузим бағ аўыл пуқаралар жыйыны турғынларының артықша әўерегершиликлериниң алдын алыў, ҳәмде олардың узағын жақын қылыў, соның менен бирге имкәнияты шекленген пуқараларға қолайлықлар жаратыў мақсетинде көшпели мәмлекетлик хызметлер шөлкемлестирилди.
Бул аймақта да халықты мәмлекетлик хызметлерине мүтәжлик сезилерли дәрежеде. Себеби буның айқын дәлийли сыпатында;
-турақ жайымыздың кадастр ҳүжжетин ислетиўимиз ҳәмде газ, электр тармақларына жалғатыўымыз сондай-ақ ҳәр қандай мағлыўматларды алыўымыз ушын орайға барыўыма ўакыт таба алмай атыр едим, мине бүгин мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкерлери келип, мүрәжатларымызды қабыллап, тәшўишлеримизди жеңиллестирди, туўрысын айтсам, мәмлекеттиң биз туўралы қайғуратуғынлығын көре билип, мен буннан қатты қуўанышлыман-дейди аймақ турғыны Кадиримбетов Генжебай ага.
Сонлықтан да бул пуқаралардың мүрәжатлары бойынша орай хызметкерлери тийисли тәртипте үйренип шығып, мүрәжатларын қабыллап, қалаберди усындай көшпели хызметлерден мазмунлы пайдаланыў, сондай-ақ Республикамызда қабыл етилип атырған қарарлар, мәмлекетлик хызметлер орайының мақсет ҳәм ўазыйпалары, мәмлекетимиз тәрепинен пуқараларға жаратылып атырған қолайлықлар ҳаққында, сондай-ақ пукараларға бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы my.gov.uz сайтынан пайдаланыў имкәниятлары бар екенлиги ҳаққында кеңнен түсиниклер берилди. Берилген түсиниклер ҳәм көрсетилген хызметлер нәтийжесинде аймақ турғынларына 70 тен аслам көшпели мәмлекетлик хызметлер көрсетилип, соннан хызметлердиң дерлик көпшилиги кадастр тараўы, газ ҳәм электр тармақларына жалғаў бойынша мүрәжатлары қабылланды.
Мағлыўмат ретинде айтатуғын болсақ, усы жыл яғный, 2020-жыл басынан бүгинги күнге шекем көрсетилген хызметлер саны, жәми 32 000ға жеткен болса соннан, 2 500 ге жақыны көшпели тәртипте көрсетилди.
Мәмлекетимиз тәрепинен пуқаралар мәплерин есапқа алып, Мәмлекетлик хызметлер орайы Мәмлекетимиз раўажланыўына турмысымыз параўанлығын асырыўға, халқымыздың турмыстан разы болыўына хызмет қылады.

Кегейли районы Мәмлекетлик хызметлер орайы

21.11.2020 11:36:17 599