СТАТИСТИКАЛЫҚ МАГЛЫЎМАТ

28.05.2020 10:19:24 1141 Баспаға шығарыў

Мәмлекетимизде экономикамыздың негизги көрсеткишлеринен болған киши бизнес хәм жеке исбилерменликти раўажландырыў пуқараларды исбилерменликке ке4нен тартыў олар ушын ш1раятлар жаратыў, микрофирма ҳәм киши кәрханаларда бәнтлиги тәмийнленбеген жасларды жумыс пенен тәмийнлеў бойынша районымызда кең көлемли жумыслар алып барылмақта.

2020-жылды4 1-май халатына районымыз аймағында жәми 1157 хожалық жүритиўиши субьектлер мәмлекетлик дизимге алынған болып, солардан киши бизнес субьектлери 395 ти қурайды. Дизимге алынған киши бизнес субьектлеринен хәрекетте турғаны 385 субъект болып, соннан 2020-жылдың 1-январынан усы күнге дейин  54 субъект жыл басынан жаңадан ашылып, бүгинги күнде өз жумысларын жолға қойып,  хызметлерин халқымызға усынбақта. Жаңадан ашылған исбилерменлик субъектлерине мәмлекетимиз тәрепинен берилип атырған жеңилликлер, қолайлықлар хаққында кең түсиник берип келинбекте .

 

Кегейли районы статистика бөлими 

 

28.05.2020 10:19:24 1142