Мәлим етип билдиремиз

08.02.2020 17:52:44 662 Баспаға шығарыў
6-февраль күни социаллық тармақларда тарқалған Ѳзбекстан Миллий мәлимлеме ангентлигиниң Қарақалпақстан бойынша шолыўшысы Е.Қанатовтың «Марказга энг яқин, лекин эътибордан четда қолган қишлоқ» атамасында сын мақаласы бойынша исши топар дүзилди. Бул бойынша төмендегилерди мәлим етип билдиремиз. Қарақалпақстан  АССР Министрлер Кеңесиниң 1987-жыл 9-январдағы 5/1-санлы қарары ҳәмде Кегейли районы атқарыў комитетиниң 1987-жыл 5-январдағы 1-01-санлы қарары менен Кегейли районы «Жүзим бағ» аўыл пуқаралар жыйыны аймағынан Нөкис қаласы атқарыў комитетине бағшылықты шөлкемлестириў ушын 40 га жер майданы, соннан 22 га жайлаў жерлер ҳәм 18 га аўыл хожалығында пайдаланбай бос турған жер майданларын мекеме кәрханаларда ислеўши пуқараларға бағшылықты раўажландырыў ҳәмде дем алыс күнлери дем алыў ушын ҳәр бир пуқараға 0,07 га жер майданлары бөлип берилген. Тәртип бойынша Қуўаныш жарма каналының суў қорғаў зонасына  қурылыс жумысларын алып барыў қадаған етилген. Бирақ каналдың суў қорғаў зонасына Дружба Мотор бағдаршылық шериклигиндеги пуқаралар тәрепинен қәлеген жеринен өз басымшалық пенен дала ҳәўли имаратлары  қурып жиберилген. Бул аймақта 97 дана дала ҳәўли имараты қурылған болып, Соннан: 2011-жыл 2 дана дала ҳәўли. 2012-жыл 1 дана дала ҳәўли. 2015-жыл 15 дана дала ҳәўли. 2018-жыл 23 дана дала ҳәўли 2019-жыл 46 дана дала ҳәўли ҳүжжетлестирилген. Қалған 10 дана дала ҳәўли ҳүжжетлестирилмеген. Бул аймақта ҳәзирги күнде 16 хожалықта 54 адам турақлы жасайды,    37 хожалықта 67 адам есапта турмайды. Бул аймақ Алмазар 35/10 кВ подстанциясынан шығыўшы Босаға фидеринен алыўшы қуўатлылығы 160 кВА болган 340-санлы трансформатор пункти аркалы толык электр энергиясы менен тәмийинленген. Жети толе елатлы пункти дем алыс күнлери дем алыў орны болғанлығы себепли табийғый газ ҳәм ишимлик суў менен тәмийнлеў нәзерде тутылмаған. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 7-июлдағы    ПП-2367-санлы қарарына тийкар газ басымы жетип бармайтуғын аймақ болғанлығы себепли табийгый газ бенен тәмийинленбеген. Бүгинги күнде 22 шаңарақ суйылтырыған газ бенен тәмийинленген. Бул аймақ турақлы жасаў ушын белгиленбегенлиги себепли ишки жолларды оңлаў ҳәм абаданластырыў жумыслары режеге киритилмеген. Жети төле елатлы пунктинде 54 адам турақлы жасайды, Соннан 19 адам жумыссыз Аташов Қуўанышбай Ережепбаевич 2018-жылдан берли өз шаңарағы менен «Жүзим бағ» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Жети төле» елатында жасап келген ҳәм 2019-жылы 12-октябрь күни жасап атырған имәратының жылытыў үскенесиниң морысы тығылғанлығы себепли, өрт шығып 3 бөлмениң ишинде жайласқан хожалық буйымлары жанып кеткен. Бул имәраттың ҳүжжети болмағанлығы себепли, «Жүзим бағ» аўыл пуқаралар жыйынына есапқа отырмаған, өмирлик жолдасы ҳәм 2 (еки) перзенти менен Қ.Аташовтың әкесиниң үйине «Жылўан жап» МПЖ Т.Сейтов көшеси 10-жайға есапқа алынған. «Жылўан жап» мәкан пуқаралар жыйыны 2 жасқа шекемги балалар напақасын алыў ушын шаңарақ ағзаларының ҳүжжетлерин тапсырмағанлығын мәлим етип билдиремиз.

                      Кегейли районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети

08.02.2020 17:52:44 663