СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

02.05.2024 15:37:32 64 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-март айларында ауыл хожалығы тарауы бойынша

 

Аўыл хожалық өнимлерин жетилистириў дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-март айлары даўамында 61,4 млрд. сум болып бул көрсеткиш  2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 103,2 % ды қурады ҳəмде өсим пəти тəмийинленди.

02.05.2024 15:37:32 65