СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

02.05.2024 15:36:42 58 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-март айларында районымыздын усақлап сатыӯ айланбасы бойынша

Районымыз усақлап сатыӯ айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-март айлары даўамында жəми 67,3 млрд сум болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 104,9 % ды қурады.

02.05.2024 15:36:42 59