СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЛЫЎМАТ

02.05.2024 15:35:38 38 Баспаға шығарыў

2024 жылдың январь-март айларында районымыздын сыртқы сауда айланбасы бойынша

Районымыз сыртқы сауда айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-март айлары даўамында жəми 3861,5 мын. АКШ доллары болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 297,7 % ды қурады.

 

02.05.2024 15:35:38 39