2023 жылдың январь-декабрь айларында районымыздын усақлап сатыӯ айланбасы бойынша

30.01.2024 18:22:59 87 Баспаға шығарыў

Районымыз усақлап сатыӯ айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-декабрь айлары даўамында жəми 273,6 млрд сум болып бул көрсеткиш 2022- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 105,9 % ды қурады.

 

30.01.2024 18:22:59 88